Klasifikacije in šifranti

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

04.11.2020

MKB-10-AM, verzija 6

Preberi več  

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

25.03.2020

Šifrant vrst zdravstvenih storitev (VZS)

Preberi več  

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

10.10.2019

Splošni šifranti

Preberi več  

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

20.08.2019

Šifrant vrst zdravstvene dejavnosti (VZD)

Preberi več  

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

10.10.2017

Klasifikacija terapevtskih in diagnostičnih postopkov (KTDP)

Preberi več  

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

17.02.2015

Druga slovenska izdaja MKB-10

Preberi več