Klasifikacije in šifranti

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

20.05.2022

Šifrant vrst zdravstvenih storitev (VZS)

Preberi več  

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

06.05.2022

Šifrant vrst zdravstvene dejavnosti (VZD)

Preberi več  

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

28.12.2021

MKB-10-AM, verzija 6

Preberi več  

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

28.12.2021

Klasifikacija terapevtskih in diagnostičnih postopkov (KTDP)

Preberi več  

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

10.10.2019

Splošni šifranti

Preberi več  

Podatkovne zbirke

Klasifikacije in šifranti

Kazalniki zdravja

17.02.2015

Druga slovenska izdaja MKB-10

Preberi več