FOR BETTER PUBLIC HEALTH

V Sloveniji so poškodbe vodilni vzrok umrljivosti otrok, mladostnikov in odraslih do 40. leta starosti, hkrati pa so tudi eden glavnih vzrokov za izgubo zdravih let življenja zaradi prezgodnjih smrti ter zmanjšane zmožnosti in/ali invalidnosti. K izgubi zdravih let življenja največ prispevajo nezgode v prometu, padci in zastrupitve.

Nastanek poškodb je povezan z dejavniki, ki predstavljajo različno veliko tveganje za posamezno vrsto nezgode/poškodbe. Tako se nekatere vrste nezgod/poškodb pogosteje pojavljajo pri ženskah ali moških, druge so značilne za starejše ljudi ali otroke, tretje pa se pojavljajo pogosteje glede na poklic, aktivnosti v prostem času ter izpostavljenost izdelkom in dejavnikom bivalnega okolja. Pri nastanku poškodb ima določeno vlogo tudi socialno ekonomski položaj posameznika, ki je odvisen od izobrazbe, dohodka ter dejavnikov družbe in časa, v katerem živi.

Poškodbe v primerjavi z boleznimi obtočil, novotvorbami in z drugimi kroničnimi boleznimi prizadenejo nesorazmerno velik delež otrok in mlajših odraslih, kar jih uvrša med vodilne vzroke za socialno in ekonomsko breme družbe. Večina razvitih držav je zato posvetila veliko pozornosti strokovnjakov in javnosti ravno poškodbam otrok in mladih ljudi, ker predstavlja invaliden ali mrtev mlad človek neizmerno veliko izgubo za družino in družbo. V zadnjem desetletju pa zaradi staranja prebivalstva postajajo pomemben problem tudi poškodbe starejših, saj številčno rastejo, imajo običajno resne posledice in vodijo v ireverzibilno slabljenje funkcije, institucionalizacijo in smrt.

V nadaljevanju je vsebina razdeljena na poškodbe otrok in mladostnikov ter poškodbe odraslih, kjer so nanizane informacije o pogostosti in vzrokih poškodb (infografika), gradiva za splošno in strokovno javnost, publikacije in dodatne povezave.