FOR BETTER PUBLIC HEALTH

Izboljšanje kakovosti življenja oseb z demenco na čezmejnem območju Slovenije in Hrvaške.