FOR BETTER PUBLIC HEALTH

Splošni cilj projekta je izboljšati podatke in analize za pripravo kazalnikov obolevnosti v Sloveniji. Pripravljen bo pregled virov podatkov in predlogi za morebitne izboljšave s poudarkom na načinih zbiranja, novih virih in izboljšanju kakovosti.
 

Trajanje projekta:

01.12.2014- 30.11.2015