FOR BETTER PUBLIC HEALTH

Projekt skupnega ukrepanja CHRODIS se osredotoča na pristope, ki bi doprinesli k obvladovanju naraščajočega bremena, ki ga kronične bolezni predstavljajo za posameznike in zdravstvene sisteme v državah članicah EU. Opredeljeni so trije ključni cilji: prepoznati dobre prakse tako pri novih pristopih kot pri tradicionalnih aktivnostih, ki naslavljajo dejavnike tveganja; prepoznati ovire za bolj učinkovite preventivne pristope pri dejavnikih tveganja (kot primer bo vzeta sladkorna bolezen); proučiti kako obravnavati multimorbidnost in druga kompleksna vprašanja pri kroničnih boleznih.

Naloga NIJZ je vodenje naloge znotraj paketa za diabetes, ki se nanaša na nacionalne programe za sladkorno bolezen. 
 

Trajanje projekta:
1. 1. 2014-31.3.2017