Z znanjem do boljšega zdravja

Naravne kopalne vode v Sloveniji - priporočila za kopalce po regijah

15. 07. 2018
Ob pričetku kopalne sezone, ki na celinskih vodah traja od 15.6. do 31.8, na morju pa od 1.6. do 15.9., objavljamo priporočila za kopanje na naravnih kopalnih vodah (rekah, jezerih, morju) po regijah.

Kopanje v površinskih vodah: rekah, jezerih in morju lahko predstavlja tveganje za zdravje ljudi zaradi različnih dejavnikov. V ospredju je mikrobiološka - fekalna onesnaženost površinskih voda, npr. zaradi odpadnih komunalnih izpustov, spiranja površin. Kopanje ni povsod varno. Tako imenovana »divja kopališča« (nenadzorovane vodne površine) so brez upravljavcev in reševalcev iz vode, vprašljiva (neznana) je tudi kakovost vode.

Skladno z zahtevami evropske in naše zakonodaje za kopalne vode je v Sloveniji trenutno določenih 48 kopalnih voda na površinskih vodah (30 kopalnih območij in 18 naravnih kopališč). To so odseki na rekah, jezerih in morju, ki izpolnjujejo zakonsko določene kriterije za naravne kopalne vode in na katerih se običajno kopalci zbirajo v večjem številu.


Priporočila za kopalce po posameznih regijah so dosegljiva na naslednji povezavi.