Objavljen je prenovljen NIJZ podatkovni portal

21. 11. 2017
Objavljene so nove vsebine in prenovljena drevesna struktura podatkovnega portala

Nove vsebine in prenova drevesne strukture podatkovnega portala

Vabljeni k ogledu in uporabi podatkov prenovljenega NIJZ podatkovnega portala. Objavljen je širok nabor do sedaj še nikoli objavljenih vsebin o zdravstvenem stanju, uporabi zdravstvenih storitev ter o življenjskem slogu prebivalstva. Podatki so po prenovi razporejeni v osem področij, kar zagotavlja lažje iskanje in boljšo preglednost nad objavljenimi podatki.

Glavno novost predstavlja objava novih vsebin Ankete o zdravju in zdravstvenem varstvu, ki so bile do sedaj objavljane v več različnih publikacijah ali na mednarodnih podatkovnih portalih. Glavni namen ankete je ugotoviti, kakšno je zdravstveno stanje prebivalcev (samoocena zdravja, psihičnega blagostanja, kroničnih obolenj, oviranosti, socialna mreža, socialna opora, ipd.) kako pogosto uporabljajo različne zdravstvene storitve (obiski pri zdravniku ter drugih, tudi alternativnih, strokovnjakih in terapevtih, uporaba storitev na domu, razlogi za neizpolnjene potrebe po zdravstvenem varstvu, ipd.) in kakšen je življenjski slog, povezan z zdravjem (Indeks telesne mase, telesna aktivnost, prehrana, uporaba tobačnih izdelkov, tvegano pitje alkohola, ipd.).

Novost predstavlja tudi objava Kazalnikov zdravja na ravni občin v PC-Axis formatu, kot so prikazani in tudi podrobneje interpretirani na spletni strani Zdravje v občini.

Podatki so po prenovi razporejeni v osem področij, kar zagotavlja lažje iskanje in boljšo preglednost nad objavljenimi podatki;

 1. ZDRAVSTVENO STANJE PREBIVALSTVA
 2. DETERMINANTE ZDRAVJA
 3. PREVENTIVNI PROGRAMI
 4. ZDRAVSTVENO VARSTVO
 5. VIRI V ZDRAVSTVU
 6. ZDRAVILA
 7. IZDATKI IN VIRI ZDRAVSTVENEGA VARSTVA
 8. PRIKAZI PO OBČINAH

Splošno o NIJZ podatkovnem portalu

NIJZ podatkovni portal omogoča dostop do podatkov, ki se nanašajo na zdravje prebivalstva, na enem mestu. Objavljene so:

 • Tabele v PC-Axis formatu, ki omogoča pregled in izbor kategorij za prikaz ter shranjevanje v različne formate,
 • Povezave do podatkov objavljenih na spletnih straneh NIJZ ter drugih izvajalcev
 • Povezave do mednarodnih podatkov, ki jih objavljajo tuji statistični uradi (Eurostat, OECD, WHO, ipd.).