Publikacija

Ožji nabor kazalnikov za spremljanje obvladovanja sladkorne bolezni v Sloveniji – Opis in definicije kazalnikov, 2. dopolnjena izdaja

Krovni cilji DPOSB 2020-2030 izhajajo iz NPOSB 2010-2020 in jih smiselno nadgrajujejo v skladu s spremembami v populaciji in glede na strokovni razvoj. Temu bo sledil tudi razvoj ožjega seta kazalnikov v prihodnjih letih, vključno z razvojem možnosti za pridobivanje kakovostnih podatkov ter na podlagi potrebami, ki jih imajo partnerji pri obvladovanju sladkorne bolezni na posameznem področju.

Za dobro javno zdravje
Nalezljive bolezni

Ambulante za cepljenje in potovalno medicino

Podrobno
Podatki

Koledar objav za leto 2023

Podrobno
NIJZ

100 let javnega zdravja v Sloveniji

Podrobno