Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji – V5-1507

Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji – V5-1507

V5-1507 Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji: mednarodno primerljiv sistem sekundarnega in terciarnega izobraževanja v zdravstveni negi kot temelj raziskav in prispevka znanosti k trajnostnemu družbenemu razvoju.

Ne spreglejte
Najnovejše

Naziv projekta: V5-1507 Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji: mednarodno primerljiv sistem sekundarnega in terciarnega izobraževanja v zdravstveni negi kot temelj raziskav in prispevka znanosti k trajnostnemu družbenemu razvoju

Trajanje projekta: 15. 10. 2015 – 14. 10. 2017

Projekt financirata Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS in Ministrstvo za zdravje RS.

Vloga NIJZ: partner

Vodja projekta: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin Jesenice, Brigita Skela Savič

 

Opis projekta:

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) bo v letu 2017 sodeloval v ciljnem raziskovalnem programu: »Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji: mednarodno primerljiv sistem sekundarnega in terciarnega izobraževanja v zdravstveni negi kot temelj raziskav in prispevka znanosti k trajnostnemu družbenemu razvoju«. NIJZ je v letih 2016 – 2017 nosilec delovnega paketa 4: Kompetenčni model za vse ravni izobraževanja v zdravstveni negi. Cilj delovnega paketa 4 bo priprava celostnega kompetenčnega modela za vse ravni izobraževanja v zdravstveni negi, ki bo po kompetencah primerljiv z mednarodnimi strokovnimi usmeritvami. Kompetenčni model bo oblikovan na podlagi EFN (European Federation of Nurses), direktive 2013/55/EU Evropskega parlamenta in sveta, analize sistemov izobraževanja na področju zdravstvene nege v državah EU,  analize pridobljenih kompetenc za delo v zdravstveni negi v okviru izobraževalnega sistema in njihovo vrednotenje v državah EU, ter kvalitativne raziskave (konsenzualne skupčine ključnih deležnikov). V začetku leta 2017 je predviden zaključek konsenzualnih skupin, končna izdelava kompetenčnega modela za vse ravni izobraževanja v zdravstveni negi ter diseminacija.

 

Reference:

BABNIK, Katarina. Interdisciplinarno raziskovanje v zdravstveni negi : kvalitativna sinteza del, objavljenih v obdobju 2010 – 2015. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji: mednarodno primerljiv sistem sekundarnega in terciarnega izobraževanja v zdravstveni negi kot temelj raziskav in prispevka znanosti k trajnostnemu družbenemu razvoju – predstavitev aktivnosti in prvih rezultatov ARRS projekta. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2016.

ČUK, Vesna. Analiza pridobljenih kompetenc za delo v zdravstveni negi v okviru izobraževalnega sistema in njihovo vrednotenje v državah Evropske Unije (EU). V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji: mednarodno primerljiv sistem sekundarnega in terciarnega izobraževanja v zdravstveni negi kot temelj raziskav in prispevka znanosti k trajnostnemu družbenemu razvoju – predstavitev aktivnosti in prvih rezultatov ARRS projekta. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2016.
HVALIČ TOUZERY, Simona. Vloga medicinskih sester z doktoratom znanosti. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji: mednarodno primerljiv sistem sekundarnega in terciarnega izobraževanja v zdravstveni negi kot temelj raziskav in prispevka znanosti k trajnostnemu družbenemu razvoju – predstavitev aktivnosti in prvih rezultatov ARRS projekta. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2016.
KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina. Razumevanje koncepta zdravstvene nege kot znanstvene discipline. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji: mednarodno primerljiv sistem sekundarnega in terciarnega izobraževanja v zdravstveni negi kot temelj raziskav in prispevka znanosti k trajnostnemu družbenemu razvoju – predstavitev aktivnosti in prvih rezultatov ARRS projekta. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2016.

 

PESJAK, Katja. Organiziranost raziskovalne dejavnosti v zdravstveni negi na nacionalnih ravneh v evropskih državah : primeri učinkovitih praks. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji: mednarodno primerljiv sistem sekundarnega in terciarnega izobraževanja v zdravstveni negi kot temelj raziskav in prispevka znanosti k trajnostnemu družbenemu razvoju – predstavitev aktivnosti in prvih rezultatov ARRS projekta. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2016.
PIVAČ, Sanela. Analiza sistemov izobraževanja na področju zdravstvene nege v državah Evropske unije. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji: mednarodno primerljiv sistem sekundarnega in terciarnega izobraževanja v zdravstveni negi kot temelj raziskav in prispevka znanosti k trajnostnemu družbenemu razvoju – predstavitev aktivnosti in prvih rezultatov ARRS projekta. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2016.

 

SKELA-SAVIČ, Brigita, PIVAČ, Sanela, KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina, PESJAK, Katja, ČUK, Vesna, BABNIK, Katarina, HVALIČ TOUZERY, Simona. ARRS-CRP – Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji : mednarodno primerljiv sistem sekundarnega in terciarnega izobraževanja v zdravstveni negi kot temelj raziskav in prispevka znanosti k trajnostnemu družbenemu razvoju : DP 1 – Analiza sistemov izobraževanja na področju zdravstvene nege v EU : raziskovalno poročilo iz projekta. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo Jesenice, 2016.
SKELA-SAVIČ, Brigita (urednik), HVALIČ TOUZERY, Simona (urednik). Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji: mednarodno primerljiv sistem sekundarnega in terciarnega izobraževanja v zdravstveni negi kot temelj raziskav in prispevka znanosti k trajnostnemu družbenemu razvoju – predstavitev aktivnosti in prvih rezultatov ARRS projekta. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2016.
SKELA-SAVIČ, Brigita. Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji : mednarodno primerljiv sistem sekundarnega in terciarnega izobraževanja v zdravstveni negi kot temelj raziskav in prispevka znanosti k trajnostnemu družbenemu razvoju. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji: mednarodno primerljiv sistem sekundarnega in terciarnega izobraževanja v zdravstveni negi kot temelj raziskav in prispevka znanosti k trajnostnemu družbenemu razvoju – predstavitev aktivnosti in prvih rezultatov ARRS projekta. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2016.

 

BABNIK, Katarina, HVALIČ TOUZERY, Simona, DERMOL, Valerij, PESJAK, Katja, KLEMENČIČ, Eva, SKELA-SAVIČ, Brigita. Razumevanje zdravstvene nege na vzorcu osnovnošolske, srednješolske in visokošolske mladine: delni rezultati CRP projekta “zdravstvena nega kot znanstvena disciplina”. V: PIVAČ, Sanela (ur.), SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.). Razvoj mentorske vloge in promocija zdravja na delovnem mestu : zbornik predavanj. Jesenice: Fakulteta za zdravstvo, 2016.

 

Več informacij

Za dobro javno zdravje
Nalezljive bolezni

Ambulante za cepljenje in potovalno medicino

Podrobno
Podatki

Koledar objav za leto 2023

Podrobno
NIJZ

100 let javnega zdravja v Sloveniji

Podrobno