Zdrava mesta

Zdrava mesta

Zdrava mesta so dolgoročen mednarodni program, ki deluje že več kot tri desetletja in je zaživel leta 1988 pod okriljem Regionalnega urada Svetovne zdravstvene organizacije (v nadaljevanju SZO) za Evropo

Ne spreglejte

Ime programa: Zdrava mesta

Ciljna skupina: občine oziroma lokalne skupnosti

Regionalni urad Svetovne zdravstvene organizacije za Evropo

 

Opis programa:

Program »Zdrava mesta« je dolgoročen mednarodni program Svetovne zdravstvene organizacije (SZO), ki ima v lokalnih okoljih enkratno in neponovljivo vlogo. Pospešuje novosti in spremembe v lokalni zdravstveni politiki, zagovarja nove pristope k družbenemu zdravju.

Program, ki je z leti prešel v gibanje si prizadeva, da bi vsako mesto oz. občina vodila zdravo javno politiko. Slednja se izraža v večji skrbi za zdravje, v izboljšanju zdravstvenega stanja prebivalcev, v varovanju mestnega okolja, predvsem pa v upoštevanju predlogov meščanov za boljše življenje v mestu. Raziskujejo učinkovite poti, ki bi privedle načela in cilje evropske strategije »Zdravje za vse«, strategije trajnostnega razvoja Združenih narodov 2030, Kobenhagenskega konsenza, Belfaške listine, v prakso v lokalnih okoljih.

Program Zdravih mest SZO je nastal v letu 1988 zaradi problematike v zdravstveni in socialni oskrbi prebivalstva in je prišel v Slovenijo že leta 1989.

Zdravje prebivalcev se rojeva v varnem in čistem okolju, v pravici do dela, na varnem delovnem mestu, v toplem domu, v prijaznem bivalnem okolju, med prijatelji in ne v nezdravem okolju, v slabih delovnih in bivalnih razmerah, v brezposelnosti, v revščini, v konfliktnih odnosih, v stresnih situacijah in osamljenosti.

Program izhaja iz načela, da zdravstveno osveščeni prebivalci in širša družbena skupnost prevzemajo večjo odgovornost za izboljšanje lastnega zdravja in kakovosti življenja nasploh.

Za dobro javno zdravje
Podatki

Koledar objav za leto 2023

Podrobno
NIJZ

100 let javnega zdravja v Sloveniji

Podrobno
Tobačni in povezani izdelki

31. januar – Dan brez cigarete

Podrobno