Z znanjem do boljšega zdravja

Tedensko spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

13. 02. 2019
Okužbe z respiratornim sincicijskim virusom (RSV) se pojavljajo v jesensko-zimskem času, v nekaterih sezonah segajo v pomladanske mesece.

Slika 1: Število testiranih bolnikov na RSV v 6. tednu (04.02.2019 - 10.02.2019) sezone 2018/2019
 
Testiranih je bilo 889 bolnikov, od teh je bilo 94 pozitivnih.Podatke so poročali NLZOH Ljubljana, NLZOH Celje, NLZOH Maribor, NLZOH Novo mesto, Klinika Golnik in Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo MF.


Slika 2: Spremljanje RSV v sezoni 2017/2018