FOR BETTER PUBLIC HEALTH

Publikacije

Depresija

Zloženka o depresiji.

V stiski iz stiske

Zloženka o samomoru, depresiji, stiski, oblikah pomoči in o Slovenskem združenju za preprečevanje samomora.

Zdrav življenjski slog srednješolcev - duševno zdravje

Priročnik za učitelje za delo z učenci na temo zdravega življenjskega sloga.

Izboljševanje duševnega zdravja v šoli

Namen programa Promocija duševnega zdravja v šoli je, da bi učitelji učencem posredovali informacije, znanja, stališča, veščine, strategije … za izboljšanje njihovega duševnega zdravja. Priročnik je teoretično ter praktično zasnovan (z izdelanimi pripravami za učitelje in delovnimi listi za učence).

Duševno zdravje v Sloveniji

Publikacija Duševno zdravje v Sloveniji, je bila osnova za pripravo nacionalnega programa za duševno zdravje. Vsebuje pregled duševnega zdravja v mednarodni perspektivi (dokumenti, politike), pregled podatkov pri nas, mreže javne zdravstvene službe in nevladnih organizacij.

Spregovorimo o depresiji in samomoru med starejšimi

Priročnik predstavlja uporaben pripomoček pri zdravnikovem srečevanju s starejšo populacijo v ambulanti. Ali, kot so avtorji odgovorili, čemu so izdali priročnik: »Ker verjamemo, da depresija in samomorilno vedenje nista naravni del staranja … in ker se zavedamo nepogrešljive vloge zdravnikov družinske medicine pri njunem preprečevanju, prepoznavanju in zdravljenju.«

Spregovorimo o samomoru med mladimi

Nacionalni inštitut za javno zdravje je izdal publikacijo Spregovorimo o samomoru med mladimi.

Ko te strese stres

Priročnik Ko te strese stres obravnava v praksi zelo pomembne stresne in anksiozne motnje ter depresijo. Ne le da so naštete duševne motnje zelo pogoste, ampak tudi močno okrnijo kakovost življenja in človekovo delovanje v socialnih in drugih stikih. Kljub velikemu vplivu pa te motnje pogosto niso prepoznane ne pri posamezniku ne v njegovi okolici. Eden od razlogov za to je pomanjkanje informacij o duševnih motnjah in stigma.

Depresija med starejšimi

V luči Mednarodnega leta aktivnega staranja smo se na NIJZ odločili, da se bomo ob letošnjem Svetovnem dnevu duševnega zdravja še posebej posvetili vlaganju v duševno zdravje starejših. Letošnja tema je odziv na demografsko sliko prebivalstva, v kateri se hitro povečuje delež prebivalstva, starejšega od 65 let. Ob tem se srečujemo tudi z večjim številom ljudi, ki se soočajo z duševnimi težavami in motnjami. Najpogostejše so razpoloženjske motnje, blage depresivne simptome pa naj bi imela četrtina starostnikov.