FOR BETTER PUBLIC HEALTH

Publikacije

Prepoznavanje in obravnava depresije in samomorilnosti pri pacientih v ambulanti družinskega zdravnika

Priročnik je namenjen vsem, ki se srečujejo z obravnavo oseb z depresijo, in tistim, ki si prizadevajo, da bi se samomorilnost v Sloveniji znižala. Glede na to, da zaradi samomora pri nas vsako leto umre od 400 do 500 oseb, je očitno, da temu javnoz-dravstvenemu problemu posvečamo premalo pozornosti. Enako velja za socialne determinante zdravja.

Depresija - prepoznajmo, zdravimo in premagajmo jo

Depresija je najpogostejša duševna bolezen. Včasih se vsak od nas počuti žalostno, brez moči in volje. Vendar so ta občutja navadno kratkotrajna in ne ovirajo naših vsakodnevnih dejavnosti. Ljudje z depresijo se spopadajo z dolgotrajnimi občutji žalosti in brezvoljnosti, lahko pa imajo še vrsto drugih simptomov in znakov, ki se med seboj prepletajo. Depresija je namreč bolezen, ki prizadene številne vidike človekovega delovanja

Kadar nas je strah, da bi si kdo lahko vzel življenje

Večina ljudi, ki naredijo samomor, pred tem opozarjajo na svoj namen. Samomor prijatelja, znanca ali bližnjega lahko mnogokrat preprečimo, če prepoznamo, da je ogrožen, opozorilne znake pa vzamemo resno in se nanje primerno odzovemo.
Mnoge čustvene stiske ali duševne bolezni, ki lahko vodijo do samomora, so prepoznavne in ozdravljive.

Ker pogovor daje MOČ

Življenje prinaša različna obdobja. Nekatera so lepa, polna spodbudnih dogodkov in prijetnih čustev. Včasih pa se soočamo s težavnimi življenjskimi obdobji, stiskami in neprijetnimi čustvi. Pogosto se s težavami in izzivi lahko spopademo sami. Nekatere življenjske
izkušnje pa so prezahtevne, da bi jih lahko razrešili brez pomoči.

Duševno zdravje na delovnem mestu

Priročnik je namenjen delodajalcem in zaposlenim, saj je za doseganje uspeha ključno sodelovanje obojih. Prav tako pa je treba promocijo duševnega zdravja vključiti v celosten pristop k povečevanju in spodbujanju varnosti in zdravja ter dobrega počutja zaposlenih na delu. Ta priročnik je lahko pri tem v pomoč

Izzivi v izboljševanju vedenjskega sloga in zdravja. Desetletje CINDI raziskav v Sloveniji.

Izzivi v izboljševanju vedenjskega sloga in zdravja. Desetletje CINDI raziskav v Sloveniji

Znanstvena monografija, ki je pred nami, nam daje pomemben vpogled v desetletno dinamiko na področju vedenjskega sloga, povezanega z zdravjem pri prebivalcih Slovenije. Daje nam informacijo o velikosti problema ter trendih nezdravega vedenjskega sloga in tveganih vedenj med odraslim prebivalstvom glede na demografske, socialno-ekonomske in geografske značilnosti.

Srečanja na spletu: potrebe slovenske mladine in spletno svetovanje

Knjiga Srečanja na spletu odstira več kot desetletje dolgo in bogato prakso spletnega svetovanja mladostnikom v svetovalni mreži To sem jaz, kjer ima mladostnik enostaven, anonimen, brezplačen in hiter dostop do strokovnega nasveta.

Tu smo. Zate.

V publikaciji predstavljamo javnozdravst-vene pristope in programske stebre, na katerih temelji skupnostni model na področju varovanja duševnega zdravja in preprečevanja samomorilnosti na Celjskem. Nekatere značilnosti so splošne in primerljive z drugimi podobnimi modeli na področju izboljševanja zdravja, druge so specifične ter za regijo unikatne.

Tu smo. Zate.

Vsakomur se lahko zgodi, da se življenje obarva v temnejše barve. Odprt pogovor je velikokrat dovolj, da postane svetlejše. Zato ne bodite sami. Pridite na pogovor.

Zakaj molčimo

Vsak izmed nas je včasih v stiski. Lahko se počuti brez moči in brez volje ali pa je vznemirjen in ga je strah. Ta občutja so običajno kratkotrajna, ker jih hitro obvladamo. Lahko pa se zgodi, da trajajo dlje in jih posameznik ne obvlada več.  Takrat govorimo o duševni motnji.