Bivalno okolje

Zakaj je Selška dolina zanimiva za antropologe

19. 05. 2015
Dr. Maruška Vidovič, biološka antropologinja z Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, ki vodi antropološke raziskave v Selški dolini, je v Zborniku Selške doline z naslovom Železne niti iz leta 2014 objavila prispevek »Zakaj je Selška dolina zanimiva za antropologe«.

V prispevku pojasnjuje situacije zaprte hribovske doline in v njej živeče populacije ter njihove antropološke značilnosti.  Dr. Maruška Vidovič že dalj časa raziskuje izolirane populacije in v prispevku je navedla tudi številne raziskave, ki so bile v Selški dolini opravljene.

Celoten prispevek iz zbornika je na voljo na naslednji povezavi.