Z znanjem do boljšega zdravja

Vsebnost kemijskih onesnaževal v školjkah klapavicah iz slovenskega morja s presojo tveganja za zdravje ljudi

20. 07. 2016
Presoja vsebnosti kemijskih onesnaževal v školjkah klapavicah, vzorčenih v obdobju 2011−2014 v slovenskem morju, je pokazala, da so bile školjke glede vsebnosti obravnavanih onesnaževal varne za uživanje.

Možno je povečano tveganje za zdravje pri odraslih velikih uživalcih klapavic, in pri občutljivejših skupinah prebivalstva, zlasti pri otrocih in nosečnicah.

Povzetek analize podatkov biomonitoringa školjk klapavic (Mytilus galloprovincialis) iz slovenskega morja glede vsebnosti kemijskih onesnaževal s presojo tveganja za zdravje ljudi (vzorčenje 2011-2014)

Agencija Republike Slovenije za okolje je posredovala Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje (NIJZ) podatke o vsebnosti nekaterih onesnaževal v morskih školjkah (Mytilus galloprovincialis) vzorčenih v obdobju 2011−2014 v slovenskem morju in prosila za presojo – oceno tveganja v povezavi z uživanjem teh školjk za zdravje ljudi.

Analiza podatkov je pokazala, da so za povprečnega odraslega slovenskega porabnika glede vsebnosti kovin (kadmija, svinca in živega srebra) in analiziranih obstojnih organskih onesnaževal (bromiranih zaviralcev gorenja, ftalatov, organoklornih pesticidov, policikličnih aromatskih ogljikovodikov, organskih kositrovih spojin in kloroalkanov) te školjke varne za uživanje. Možno je povečano tveganje za zdravje pri odraslih, velikih uživalcih klapavic, in pri občutljivejših skupinah prebivalstva, zlasti pri otrocih in nosečnicah.

Glede na ugotovitve presoje tveganja za zdravje prebivalcev Slovenije je za vse starostne skupine priporočljivo zmerno uživanje školjk. Nosečnicam in manjšim otrokom se uživanje školjk, tudi zaradi verjetnih drugih bioloških tveganj, odsvetuje. 

Med vsemi merilnimi mesti se najvišje povprečne vsebnosti večine obravnavanih onesnaževal nahajajo v prosto nabranih klapavicah z merilnega mesta TM - Koprski zaliv, ki z izjemo ftalatov in organskih kositrovih  spojin presegajo dostopne običajne vrednosti iz literature, zato zaradi previdnostnega načela odsvetujemo uživanje školjk s tega področja.

Podpiramo izvajanje trajnostnih ukrepov za zmanjševanje onesnaženosti in nadaljevanje spremljanja kritičnih onesnaževal na merilnih mestih v slovenskem morju v različnih obdobjih leta.

Več informacij je dostopnih v e-NBOZ- maj 2016.

Opredelitev nevarnosti posameznih kemijskih onesnaževal, ki se lahko nahajajo v ribah in školjkah, je dostopna v e-NBOZ – junij 2016.