Z znanjem do boljšega zdravja

Varnost živil v prehrani nosečnic, otrok in starostnikov

14. 12. 2012
Nosečnice, otroci in starostniki so ranljivejša populacija, saj njihov imunski sistem še ni popolnoma dozorel, oziroma delovanje imunskega sistema z leti oslabi, zato so bolj dovzetni za okužbe in zastrupitve tudi z živili.
Prehranjevanje pomeni uživanje živil, ki jih človek potrebuje za razvoj, rast, delo in zadovoljevanje fizioloških potreb.

Nosečnice, otroci in starostniki so ranljivejša populacija, saj njihov imunski sistem še ni popolnoma dozorel, oziroma delovanje imunskega sistema z leti oslabi, zato so bolj dovzetni za okužbe in zastrupitve tudi z živili.

V brošuri so opisani higienski postopki, ki nas vodijo do varne priprave, izbora živil in upoštevajo značilnosti oz. pot rebe ranljivejših skupin, kot so nosečnice, otroci in starostniki.

Zelo pomembno je, da je hrana, ki jo uživamo, varna. Da bi obvladovali in preprečevali tveganja za zdravje, moramo tudi v domačem okolju zagotoviti izvajanje osnovnih higienskih načel, ki so po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) naslednja:
  • Vzdrževanje higiene
  • Ločevanje živil
  • Toplotna obdelava živil
  • Shranjevanje živil pri ustrezni temperaturi
  • Uporaba zdravstveno ustrezne vode in surovih (svežih) živil

 

Več v prilogi.

Datoteke: