Hrup

Vabilo na delavnico "Hrup in zdravje v osnovnih šolah"

22. 11. 2016
Delavnico organiziramo z namenom, da predstavimo rezultate ankete in izmenjamo informacije ter vzpostavimo mrežo za boljše sodelovanje, informiranje in reševanje problemov hrupa v šolah.

DATUM: 24. november 2016

KRAJ: NIJZ, Zaloška 29, 1000 Ljubljana

ORGANIZATOR: NIJZ

SODELUJOČI: 

Nacionalni inštitut za javno zdravje - NIJZ : Sonja Jeram, Nives Letnar Žbogar)

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo – FGG : Roman Kunič, Luka Pajek, Mateja Dovjak)

Mestna občina Ljubljana : Nika Rovšek

Osnovne šole : Predstavitve glede na prijave


PROGRAM DELAVNICE

08.30–09.00

REGISTRACIJA

09.00–09.10

Pozdrav in uvodne besede (Nives Letnar Žbogar, NIJZ)

09.10–09.30

Okoljski hrup in zdravje (Sonja Jeram, NIJZ)

09.30–10.00

Hrup in zdravje v osnovnih šolah - Predstavitev rezultatov ankete (Sonja Jeram, NIJZ)

10.00–11.00

Kako zmanjšati hrup v šolah? (Mateja Dovjak, Roman Kunič, Luka Pajek, FGG)

11.00–12.00

ODMOR

12.00–12.30

Protihrupna zaščita šol v prostorskih aktih MOL (Nika Rovšek, MOL)

12.30–14.30

Predstavitev primerov iz posameznih osnovnih šol (OŠ)

14.30–15.00

Razprava

15.00

ZAKLJUČEK


Dobra slišanost govora je predpogoj za dober razvoj jezika in uspešnost učencev v šoli.

Hrup v šolskem okolju vpliva na učenje, sodelovanje, počutje in zdravje učencev in učiteljev. Posebej so lahko prizadeti mlajši učenci, učenci ki imajo motnje sluha, in tisti učenci, ki v šoli ne govorijo maternega jezika.

Hrup zmanjšuje zmožnost koncentracije in uspešnost pri branju, učenci z večjo težavo opravljajo zahtevne naloge in pri tem napravijo več napak.

Hrup lahko povzroča vznemirjenost in spremembo vedenja, če doseže raven nad 80 dBA pa lahko povzroča tudi agresivnost in zmanjša pripravljenost pomagati drugim. Nekateri otroci se v takem hrupu počutijo nemočni. V hrupnem okolju se otroci in učitelji pogovarjajo glasneje, kar lahko privede do poškodb glasilk.

Jeseni 2015 je Nacionalni inštitut za javno zdravje v slovenskih osnovnih šola izvedel anketo z naslovom Hrup in zdravje v osnovnih šolah. Namen ankete je bil informiranje in ozaveščanje učiteljev o problematiki hrupa v osnovnih šolah. Pridobiti smo želeli informacije o resnosti problematike hrupa v šolah in uspešno izvedenih omilitvenih ukrepih. Vprašanja so bila namenjena tako hrupu v okolici šole kot kvaliteti zvočnega okolja v njenih prostorih.

Delavnico organiziramo z namenom, da predstavimo rezultate ankete in izmenjamo informacije  ter vzpostavimo mrežo za boljše sodelovanje, informiranje in reševanje problemov hrupa v šolah.   


Udeležba na delavnici je brezplačna. Prijavite se lahko preko spletne strani na naslednji povezavi. 

Prijave sprejemamo do 28. 10. 2016

Dodatne informacije: 

e-pošta: sonja.jeram@nijz.si
telefon:  01 2441 555


Vabilo v elektronski oblike je dostopno na naslednji povezavi.