Moj življenjski slog

Učitelji učiteljem v času COVID-19

15. 06. 2020

Pojav novega koronavirusa je zahteval hitre spremembe na vseh ravneh našega življenja. Tudi v šolstvu je bilo potrebno v izjemno kratkem času prilagoditi potek dela in najti načine za nemoteno nadaljevanje šolskega procesa. Z zanimanjem smo spremljali, kako ustvarjalni ste bili učitelji pri motiviranju in podajanju snovi učencem na daljavo. Občudovali smo, kako veliko delo ste opravili vsi - ravnatelji, učitelji, šolski svetovalni delavci in drugi sodelavci v teh izrednih razmerah. Z veseljem smo ugotavljali, da je bila v vaše delo vpletena tudi skrb za zdrav način življenja (varnost, higiena, duševno življenje, zdrava prehrana, gibanje, itd.).

Zdrave šole smo pozvali, da nam posredujete ideje,  izkušnje, primere nalog oz. vaj, motivacijskih pisem in različnih aktivnosti, ki ste jih posredovali učencem na daljavo in jih zdaj objavljamo na spretni strani Zdravih šol.

Zahvaljujemo se vsem, da ste se odzvali, obenem pa vabimo še druge Zdrave šole, da se nam pridružite s svojimi primeri dobrih praks.

Nacionalni in regijski koordinatorji Slovenske mreže zdravih šol

Primeri dobrih praks - seznam

ŠOLA

REGIJA

TEMA

PRILOGE

OŠ JANKA RIBIČA CEZANJEVCI

MURSKA SOBOTA

SVETOVNI DAN ZDRAVJA – 7. APRIL: KORONAVIRUS (4.-9.R)

Priloga

OŠ KUZMA

 

MURSKA SOBOTA

PROSTOVOLJSTVO

Priloga

OŠ KUZMA

MURSKA SOBOTA

TEHNIKE SPROŠČANJA ZA ODRASLE

Priloga

OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA

RAVNE NA KOROŠKEM

TEDENSKE KARTICE

Priloga

OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA

RAVNE NA KOROŠKEM

KAKO POMAGATI UČENCEM – KAKO RAVNATI V ČASU EPIDEMIJE

Priloga

OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA

RAVNE NA KOROŠKEM

NASILJE MED NAMI – KAJ LAHKO STORIMO?

Priloga

OŠ POLZELA

CELJE

EKOLOGIJA NA DALJAVO

Priloga

OŠ MIŠKA KRANJCA

LJUBLJANA

OSTANI DOMA – OSTANI V GIBANJU

Priloga

 

I. TRIADA

ŠOLA

REGIJA

TEMA

PRILOGE

OŠ MIREN

NOVA GORICA

EVELIN, PETER IN STRAŠNI KORONAVIRUS 

 

Piloga

OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA

RAVNE NA KOROŠKEM

DAN ZDRAVJA  - METULJI PRIJATELJSTVA/UPANJA

Priloga

OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA

RAVNE NA KOROŠKEM

 

METULJI UPANJA

Priloga

OŠ VELIKA DOLINA

NOVO MESTO

RAZGIBALNE VAJE V NARAVI

Priloga

OŠ FRANA ERJAVCA

NOVA GORICA

DOBRE PRAKSE 

Priloga

 

II. TRIADA

ŠOLA

REGIJA

TEMA

PRILOGE

OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA

RAVNE NA KOROŠKEM

DAN ZDRAVJA (PPT ZA UČENCE OD 1.-5 R.)

Priloga

OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA

RAVNE NA KOROŠKEM

DAN ZDRAVJA – IZDELKI UČENCEV

Priloga 1

Priloga 2 

Priloga 3

OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA

RAVNE NA KOROŠKEM

TEDENSKE KARTICE ZA BOLJŠE POČUTJE

Priloga

OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA

RAVNE NA KOROŠKEM

NASILJE MED NAMI – KAJ LAHKO STORIMO? METULJI UPANJA/PRIJATELJSTVA

Priloge

OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA

RAVNE NA KOROŠKEM

NASILJE MED NAMI – KAJ LAHKO STORIMO? METULJI UPANJA/PRIJATELJSTVA – IZDELKI UČENCEV

Priloga

OŠ OTOČEC

NOVO MESTO

SPROSTIMO SE (FOTOGRAFSKI NATEČAJ)

Priloga

OŠ KOROŠKI JEKLARJI

RAVNE NA KOROŠKEM

MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE V ČASU ŠOLE NA DALJAVO

Priloga

OŠ KOROŠKI JEKLARJI

RAVNE NA KOROŠKEM

fotografija učenca 4. razreda s tekstom: »Če bi bil virus tako velik, da bi ga lahko videli, bi se ga lahko vsaj izogibali.«

Priloga

 

III. TRIADA

ŠOLA

REGIJA

TEMA

PRILOGE

OŠ MILOJKE ŠTRUKELJ

NOVA GORICA

ZDRAVJE MI POMENI (SVETOVNI DAN ZDRAVJA)

Priloga

OŠ VELIKA DOLINA

NOVO MESTO

MEDPREDMETNA POVEZAVA

MA-ŠPO

Priloga

OŠ DOBJE

 

SODOBNA PRIPRAVA HRANE-ZDRAVE JEDI

Priloga

OŠ KUZMA

MURSKA SOBOTA

NEMŠČINA V 9 R: GIBANJE-ZDRAVA HRANA-ZDRAV ZAJTRK

Priloga

OŠ KUZMA

MURSKA SOBOTA

SOOČAM SE S STRESOM

Priloga

OŠ KUZMA

MURSKA SOBOTA

GOZD, SPOMLADANSKE RASTLINE, MOKRICE

Priloga

OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA

RAVNE NA KOROŠKEM

TEDENSKE KARTICE – DUŠEVNO ZDRAVJE

Priloga

OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA

RAVNE NA KOROŠKEM

RAZMIŠLJANJA UČENCEV V ČASU COVID-19

Priloga

OŠ DEKANIKPTEHNIKE SPROŠČANJAPriloga 1, priloga 2 

 

SREDNJE ŠOLE

ŠOLA

REGIJA

TEMA

PRILOGE

SREDNJA ŠOLA ZA OBLIKOVANJE IN FOTOGRAFIJO

LJUBLJANA

TEHNIKA OBLIKOVANJA ZA SPODBUJANJE DUŠEVNEGA ZDRAVJA

Priloga

SREDNJA ŠOLA ZA OBLIKOVANJE IN FOTOGRAFIJO

LJUBLJANA

WHEEL OF AWARENES

Priloga

SREDNJA ŠOLA ZA OBLIKOVANJE IN FOTOGRAFIJO

LJUBLJANA

IZDELEK DIJAKA (SRCE)

Priloga

SREDNJA ŠOLA ZA OBLIKOVANJE IN FOTOGRAFIJO

LJUBLJANA

UMIRJANJE

Priloga

ŠOLSKI CENTER CELJE, SREDNJA ŠOLA ZA STROJNIŠTVO, MEHATRONIKO IN MEDIJE

CELJE

SVETOVNI DAN ZDRAVJA – DELO ZA DIJAKE

Priloga

ŠOLSKI CENTER CELJE, SREDNJA ŠOLA ZA STROJNIŠTVO, MEHATRONIKO IN MEDIJE

CELJE

SVETOVNI DAN ZDRAVJA - OKROŽNICA

Priloga

SGGOŠ

LJUBLJANA

SVETOVNI DAN OKOLJA

Priloga 1

Priloga 2

SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA

LJUBLJANA

RAZLIČNE TEME PRI POUKU NA DALJAVO

Priloga

SREDNJA ZDRAVSTVENA IN KEMIJSKA ŠOLA

NOVO MESTO

SKRB ZA ZDRAVJE V ŠOLI NA DALJAVO 

Priloga