Z znanjem do boljšega zdravja

Tradicionalni slovenski zajtrk na dan slovenske hrane

14. 11. 2012
Projekt Tradicionalni slovenski zajtrk je nastal na pobudo Čebelarske zveze Slovenije v letu 2011. Ker je bil projekt zelo dobro sprejet v vrtcih in šolah, bo letos potekal ponovno, in sicer v petek, 16. novembra. Ta dan je Vlada RS razglasila tudi za dan slovenske hrane, ki ga bomo obeleževali vsak tretji petek v novembru.

V izvajanje projekta Tradicionalni slovenski zajtrk so se vključila tako ministrstvo za kmetijstvo, šolstvo in zdravje kot tudi druge institucije in partnerji v projektu. Z dnevom slovenske hrane se želi  izkazati podporo domačim pridelovalcem hrane in spodbuditi tudi širšo javnost k uživanju lokalno pridelane hrane. Projekt je odličen primer dobro delujočega medsektorskega ukrepa, ki je neposredno usmerjen v zdravje, posredno pa v krepitev socialno-ekonomskega položaja slovenskega podeželja in v zmanjševanje neenakosti.

Vsakodnevno zajtrkovanje ima pomemben vpliv na zdravje otrok

Podatki kažejo, da se slovenski otroci in mladostniki prehranjujejo nezdravo, izbirajo pretežno zdravju nenaklonjena živila in se prehranjujejo neredno in pogosto opuščajo obroke. Podatki mednarodne HBSC študije kažejo, da slovenski mladostniki v primerjavi s svojimi vrstniki iz drugih držav pogosteje opuščajo zajtrk, tako jih med tednom nikoli ne zajtrkuje kar 31,3 % vprašanih, kar lahko pojasnimo tudi z dobro dostopnostjo dopoldanske šolske malice. Opuščanje zajtrka s starostjo mladostnikov narašča in je bolj izrazito med dekleti kot fanti. Vsakodnevno zajtrkovanje lahko bistveno pripomore k bolj uravnoteženemu dnevnemu vnosu posameznih hranil, s tem pa se zmanjša tudi tveganje za njihovo pomanjkanje (npr. kalcija), kar je še zlasti pomembno v času rasti in razvoja. Tudi z razvojno-psihološkega vidika zajtrk vpliva na boljše kognitivne zmožnosti, kar se odraža zlasti v boljšem spominu in učenju. Nasprotno pa opuščanje zajtrka prispeva k izbiri manj kakovostne prehrane, ki je revnejša z vlaknino in bogata z maščobami, zato mnogo študij povezuje opuščanje zajtrka tudi z višjo pojavnostjo debelosti med mladostniki.

Gradivo: 

Več o projektu najdete na spletni strani projekta Tradicionalni slovenski zajtrk.