Z znanjem do boljšega zdravja

Svet Evrope: Javna razprava o dveh dokumentih s področja neharmoniziranih materialov v stiku z živili

11. 02. 2020
Svet Evrope (Evropski direktorat za kakovost zdravil in zdravstveno varstvo) je na svoji spletni strani objavil osnutka dokumentov s področja t.i. neharmoniziranih materialov v stiku z živili (materiale, ki jih Evropska komisija do zdaj specifično ni obravnavala).

Gre za naslednja dva dokumenta:

  • Guiding Principles for Food Contact Materials and Articles (Technical appendix to the resolution for food contact materials) in
  • Technical Guide on Paper and Board Materials and Articles for Food Contact

Prvi tehnični dokument je dodatek k Resoluciji za neharmonizirane materiale v stiku z živili. V njem so opisane splošne zahteve in omejitve pri uporabi snovi za proizvodnjo materialov in izdelkov za stik z živili. Poleg tega orisuje delo Tehničnega odbora za materiale in predmete v stiku z živili  (CD-P-MCA), zahteve za ocene tveganja, označevanje, sledljivost, dobro proizvodno prakso, izjave o skladnosti, spremljajočo dokumentacijo, preskušanje skladnosti in na splošno Tehnične vodnike.

Drugi dokument je  Tehnični vodnik za materiale in predmete iz papirja in kartona v stiku z živili. V njem so podane splošne zahteve za papir in karton v stiku z živili, ter tudi specifične zahteve za recikliran papir in karton za stik z živili. Opisano je še preskušanje skladnosti, določevanje specifične migracije v živila, presejalni preskusi in migracijski preskusi, preskušanje učinkovitosti pregrad in adsorbentov, modeliranje, simulacije, organoleptično preskušanje, detekcija recikliranih vlaken, izjave o skladnosti in druge koristne informacije.

Dokumenta je možno komentirati v angleščini ali francoščini (po želji anonimno), do 16. 03.2020. Obrazca za komentarje se nahajata na prvi strani vsakega dokumenta (pod napisom comment form).

Objava Sveta Evrope je vidna na naslednji povezavi.