Prepovedane droge

Strokovno srečanje svetovalnih delavcev srednjih šol pomurske regije, 13.04.2017

18. 04. 2017
Center za preprečevanje odvisnosti, NIJZ OE Maribor je v sodelovanju z NIJZ OE Murska Sobota dne 13.04.2017 organiziral strokovno srečanje svetovalnih delavcev srednjih šol pomurske regije.

Namen srečanja je bil ozavestiti problematiko zgodnjega poseganja po drogah med srednješolci ter poudariti pomen zgodnjega okrivanja rizičnih skupin mladostnikov in s tem povezane ustrezne akcije pomoči, da bodo mladi imeli priložnost zdravega odraščanja.          

Srečanje je pokrivalo sledeče teme: dileme svetovalnih delavcev na področju zlorabe drog pri mladostnikih, vloga primarne in sekundarne preventive na področju drog, zgodnje prepoznavanje poseganja po drogah, potek razvoja od eksperimentiranja k zasvojenosti ter načini odzivanja s strani mladostnikov in staršev ob informaciji, da njihov otrok, posega po drogah ter kako se lahko na to odzivamo kot strokovni delavci.