Šolska prehrana

Strokovno spremljanje prehrane s svetovanjem v vzgojno-izobraževalnih zavodih v letu 2014

06. 10. 2015
Strokovno spremljanje šolske prehrane s svetovanjem z zdravstvenega vidika opredeljuje Zakon o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 3/13).

Po tem zakonu se pri organizaciji šolske prehrane upoštevajo Smernice za zdravo prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih  (MZ, 2005) (v nadaljevanju Smernice), ki jih  je 11. avgusta 2010 potrdil Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje. Omenjene  Smernice temeljijo na dokumentih, ki so bili v zadnjih letih sprejeti s strani Ministrstva za zdravje in so postali za vzgojno-izobraževalne zavode obvezujoči in s tem predmet strokovnega spremljanja.

V letu 2014 smo v skladu z načrtom dela izvedli strokovno spremljanje šolske prehrane s svetovanjem na 94 vzgojno-izobraževalnih zavodih, od tega na 50 osnovnih šolah, 23 osnovnih šolah z vrtcem in 16 vrtcih, treh osnovnih šolah s podružnico in vrtcem, enem dijaškem domu in enem centru za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje. Podatki so bili pridobljeni iz razgovora z organizatorjem prehrane oz. vodjo prehrane (pogosto tudi s kuharji, ravnatelji oziroma direktorji, računovodji) in na osnovi ugotavljanja dejanskega stanja v kuhinji, iz jedilnika ali na osnovi drugih dokazil.

Celotno poročilo najdete na naslednji povezavi.