Šolska prehrana

Strokovni posvet z naslovom »Zagotavljanje in izboljševanje kakovosti organizirane prehrane otrok in mladostnikov

20. 10. 2015
Zavod Republike Slovenije za šolstvo organizira nacionalni strokovni posvet z naslovom »Zagotavljanje in izboljševanje kakovosti organizirane prehrane otrok in mladostnikov«.

Nacionalni strokovni posvet bo potekal v sredo, 21. oktobra 2015 s pričetkom ob 9.30 v prostorih Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, OE Ljubljana, Dunajska 104, Ljubljana.

Namen celodnevnega strokovnega posveta je seznanitev udeležencev z aktualnimi novostmi na področju organizirane šolske prehrane z različnih vidikov - vzgojnega, izobraževalnega, zdravstvenega, socialnega, kmetijskega, ekonomskega, gospodarskega in drugih.

Program srečanje je dostopen na naslednji povezavi.