Z znanjem do boljšega zdravja

Statistična pisarna

V primeru, da na naših spletnih straneh niste našli želenih podatkov, vas vabimo, da svoje želje sporočite preko naročila za posredovanje podatkov.

Naročila podatkov sprejemamo preko Statistične pisarne. Naročite lahko tako podrobne in izbrane podatke, kot to omogoča in dopušča metodologija posamezne zbirke. Statistična pisarna nudi strokovno pomoč pri naročanju in interpretaciji podatkov.

Podatke, ki so na voljo v elektronski obliki, vam bomo poslali po elektronski pošti ali na magnetnem mediju, ostale podatke (kopije) pa prek navadne pošte. Če boste naročili večjo količino podatkov, ki niso objavljeni na spletnih straneh, ali posebno obdelavo, Vam bomo po Navodilu o lastni dejavnosti zaračunali materialne stroške in storitve (CENIK). Predhodno vam bomo na vašo zahtevo pripravili predračun in opredelili predviden rok za pripravo podatkov.

Potrudili se bomo in Vam kar najhitreje odgovorili. Če pa bi priprava ustreznega odgovora izjemoma trajala dlje časa, Vas že vnaprej prosimo za razumevanje.


ZA POSAMEZNIKE IN PRAVNE OSEBE (ORGANIZACIJE, PODJETJA)

Naročilnico (pripeta vloga v DOC in PDF obliki) pošljite po elektronski pošti na naslov statisticna.pisarna@nijz.si, lahko pa tudi po pošti na naslov:

Nacionalni inštitut za javno zdravje
Statistična pisarna
Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana

Za organizacije in podjetja je za potrditev naročila potrebno poslati naročilnico (elektronska naročilnica ali paragonski list) najbolje po elektronski pošti.

 

Za potrditev naročila za fizične osebe potrebujemo izpolnjeno vlogo "Naročilnica za posredovanje podatkov" na osnovi katere lahko izdamo račun.

 


ZA RAZISKOVALCE IN RAZISKOVALNE INSTITUCIJE

Omogočen je tudi dostop do mikropodatkov za raziskovalni in analitični namen (za registrirane raziskovalce, raziskovalce v državni upravi in registrirane raziskovalne ustanove).

VLOGA za pripravo mikropodatkov:

  • vloga za raziskovalce (pripeta vloga v docx obliki)
  • vloga za raziskovalne inštitucije (pripeta vloga v docx obliki).

Izpolnjeno vlogo za pridobitev mikropodatkov pošljite po elektronski pošti na naslov statisticna.pisarna@nijz.si , lahko pa tudi po pošti, na naslov NIJZ. V primeru, da bo vloga odobrena, je potrebno dostop do podatkov urediti še s pravno-formalnega vidika. Podatke lahko prejmete zapisane na magnetnem mediju (CD, ipd.), ali pa sami dostopate do podatkov preko Varne sobe v prostorih NIJZ.