Z znanjem do boljšega zdravja

Spremljanje respiratornega sincicijskega virusa (RSV)

19. 08. 2014
Okužbe z respiratornim sincicijskim virusom (RSV) se pojavljajo v jesensko-zimskem času, v nekaterih sezonah segajo v pomladanske mesece.

Graf 1: Število testiranih bolnikov na RSV v 32. tednu (04.08. - 10.08.) sezone 2013/2014

Od 39 testiranih bolnikov ni bilo pozitivnega primera.

Podatke so poročali NLZOH CE, NLZOH KR in Inštitut za mikrobilogijo in imunologijo MF.

Graf 2: Spremljanje RSV v sezoni 2012/2013