Duševno zdravje

Slovenija gre v šolo 2018 - Pogovor je ključen za dober odnos z otrokom in za zmanjševanje stresa

03. 09. 2018
Šolsko obdobje je čas velikih telesnih in duševnih sprememb. Zato je pomembno, da se starši zavedajo pomena in dajejo priložnosti za razvijanje zdravega življenjskega sloga od mladih nog dalje. Otroci niso najbolje prilagojeni na doživljanje velikih obremenitev, negotovosti in z njimi povezanega stresa in stisk, zato se že v mlajšem obdobju lahko pojavljajo različne težave ali motnje med katere spadata tudi anksioznost in depresija. Ugotavljamo, da so največji stresi pri otroku in mladostniku pogosto povezani s šolo, zato je pomembno, da otroke učimo, kako se soočati s stresom v šoli, kako se sproščati in se zavedati svojih misli, čustev in reakcij. Pri tem imajo zelo pomembno vlogo družba, šola, in seveda starši. Če se vaš najstnik počuti varno v šoli in ima dobre odnose s sošolci in učitelji, ima manjšo verjetnost za razvoj depresije in anksioznih motenj. Kljub temu je šola včasih lahko vir različnih najstnikovih težav. Kadar je le mogoče, bodite podporni in mu pomagajte pri reševanju težav.

Otroci in mladi pogosto prevzamejo načine reagiranja, razmišljanja, čustvovanja in komuniciranja od starejših. Običajno uporabljajo strategije za spoprijemanje, ki so se jih naučili od njih. Zato je odgovornost vseh odraslih, da se naučimo spopadati s stresnostjo življenja na zdrav in učinkovit način, saj bomo lahko s tem pomagali tudi drugim, še posebej otrokom. V obdobju najstništva se posamezniku zgodijo velike spremembe na področju čustvovanja, razmišljanja in vedenja, saj so možgani in njihovo delovanje še vedno v obdobju velikega razvoja. Včasih je zato težko ugotoviti, ali so spremembe nastale zaradi depresije/anksioznosti ali so zgolj del običajnega odraščanja, razvoja v najstniški dobi. V obdobju najstništva je povsem običajno močnejše oz. bolj intenzivno čustvovanje, nagnjenost k tveganjem, impulzivnost, iskanje novih izkušenj. Najlažji način razločevanja med običajnim in neobičajnim je, da smo pozorni na učinke, na najstnikovo delovanje. Če ima težave v šoli, na delu, če se oddaljuje od družine in prijateljev, če opušča stvari, v katerih je prej užival, je to lahko razlog za skrb.

Kako lahko starši učinkovito pomagajo zmanjšati tveganje za razvoj depresije in anksioznih motenj pri otroku

 • Izražanje skrbi, naklonjenosti, spoštovanja in podpore zmanjšujejo tveganje za razvoj depresije in anksioznih motenj pri najstniku.
 • Vsak dan si skušajte najti čas za pogovor z vašim najstnikom.
 • Bodite vključeni v najstnikovo življenje.
 • Pomembno je, da kot starši najdete ravnovesje med pozornostjo, ki jo namenite vašemu najstniku, in nudenjem svobode, prostora, pravice za zasebnosti.
 • Določite pravila vedenja v vaši družini. Če imate jasna pravila od otrokovih najzgodnejših let, jih bo vaš otrok bolj verjetno sprejel kot v kasnejših letih.
 • Bodite dosledni pri izpolnjevanju pravil in določite posledice ob kršitvah. Vztrajajte pri pravilih, četudi se včasih zdi, da jim najstnik oporeka.
 • Družina naj bo podporno in varno okolje za vašega najstnika.
 • Četudi se je nemogoče povsem izogniti konfliktom, se potrudite, da jih je čim manj. Precenite, kdaj gre za varnost in dobrobit vašega najstnika in je konflikt neizogiben oz. katera nesoglasja so manjšega pomena in jih lahko ignorirate.
 • Izogibajte se kritiziranju otroka kot osebnosti (njegovih osebnostnih značilnosti, sposobnosti, zunanjega videza, človeške vrednosti), npr. »Ti si tako len in razvajen.« ali »S tabo nekaj ni v redu.« ali »Ti si slab otrok.«
 • Pogosti in intenzivni konflikti med staršema povečujejo mladostnikovo tveganje za razvoj depresije in anksioznih motenj, četudi izogibanje konfliktom ni v pomoč.
 • Učinkovito spoprijemanje s konflikti je vašemu najstniku v pomoč, da se nauči reševanja konfliktov.
 • Pomagajte vašemu najstniku, da osvoji socialne spretnosti, tako da ga izpostavite raznolikim situacijam, ki so primerne njegovi starosti in ravni njegovega razvoja.
 • Spodbudite najstnika k zdravim navadam glede prehranjevanja, gibanja, spanja in izogibanja tveganih vedenj.
 • Higiena spanja se nanaša na navade, ki vam omogočajo dobro spanje. Pomembne so tako za vašega najstnika kot za vas.
 • Spodbudite najstnika, da si zastavlja dosegljive cilje. Pomagajte mu, da na različne načine razmišlja o tem, kako doseči svoje cilje in kako izbrati najboljši način za doseganje teh ciljev.
 • Poskušajte biti dober zgled na področju učinkovitega reševanja problemov, tako da skupaj z najstnikom sproti rešujete vsakodnevne težave. Uspešno spoprijemanje s problemi pomembno pripomore k zmanjševanju najstnikovega tveganja za razvoj depresije in anksioznosti.

Za vašega najstnika je pomembno, da se nauči učinkovitega spoprijemanja s stresom. Pomembno je, da se tudi vi sami naučite nekaj učinkovitih strategij za spoprijemanje s stresom in ste dober zgled pri soočanju s stresnimi situacijami in neuspehi.

Čezmeren starševski pritisk na uresničevanje dosežkov lahko poveča tveganje za razvoj depresije in anksioznih motenj pri najstniku. Pomembno je, da imate pozitivna pričakovanja do vašega najstnika, vendar pri oblikovanju pričakovanj upoštevajte tudi njegove osebnostne lastnosti in sposobnosti.


Video: Tveganje za razvoj depresije in anksioznih motenj pri otroku lahko zmanjšamo


Tudi z gibanjem in igro se otroci učijo, premagujejo stres in izboljšujejo razpoloženje.

O pomenu zadostnega gibanja otrok v šolskem okolju, smo pisali ob začetku lanskega šolskega leta. Uporabna gradiva najdete na naslednji povezavi.