Sporočila za javnost

Zaključuje se projekt skupnega ukrepanja CHRODIS

28. 02. 2017
27. in 28. februarja 2017 je v Bruslju potekala zaključna konferenca projekta skupnega ukrepanja o kroničnih boleznih in zdravem staranju v celotnem življenjskem obdobju (JA-CHRODIS).

Predstavljen je bil zaključni dokument projekta, ki v 12 korakih naslavlja implementacijo praks za zniževanje bremena kroničnih bolezni. Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je odigral pomembno vlogo na področju sladkorne bolezni in multimorbidnosti.

Zdravljenje kroničnih bolezni v Evropi zahteva 7080 % sredstev, namenjenih zdravstvu. Kronične bolezni predstavljajo velik izziv zdravstvenim sistemom ter so predvsem pri starejših vzrok za zmanjšano kakovost življenja, povezane so z odvisnostjo in slabšo funkcionalnostjo. Če se z bremenom kroničnih bolezni ne bomo soočili, lahko ogrozi vzdržnost zdravstvenih sistemov v Evropi. Na zaključni konferenci projekta skupnega ukrepanja CHRODIS so bili političnim odločevalcem, raziskovalcem ter mednarodnim in nevladnim organizacijam predstavljeni koraki naslavljanja izzivov kroničnih bolezni. Ti so rezultat triletnega sodelovanja več kot 70 partnerjev iz 25 evropskih držav.

Prisotne je uvodoma nagovoril Carlos Segovia, koordinator projekta, ki je predstavil dokument s priporočenimi ukrepi za izboljšanje, prenos in implementacijo praks za zmanjšanje bremena kroničnih bolezni v 12 korakih. Povedal je, da »ta dokument predstavlja dragoceno in praktično orodje za spodbujanje in usmerjanje strokovnjakov s področja zdravstvenega varstva in političnih odločevalcev pri njihovem delu na področju promocije zdravega staranja in preprečevanja, obvladovanja ter oskrbe kroničnih bolezni«.

Udeleženci konference so na  različnih delavnicah spoznali številne rezultate projekta skupnega ukrepanja, kot so platforma za izmenjavo znanja (spletno zbirališče dobrih praks s področja obvladovanja kroničnih bolezni), izhodišča za načrtovanje politik nacionalnih programov za obvladovanje sladkorne bolezni, model za organizacijo oskrbe oseb z multimorbidnostjo, in dejavnike, pomembne za prenos dobrih praks na področju promocije zdravja in primarne preventive v druga okolja. 

Na konferenci je bilo govora tudi o širših posledicah izziva kroničnih bolezni in o tem, kako jih lahko države članice in evropska skupnost naslavljajo. Nastopajoči, med katerimi sta bila tudi evropski komisar za zdravje in varnost hrane Vytenis Andriukaitis, evropska regionalna direktorica Svetovne zdravstvene organizacije Zsuzsanna Jakab in svetovalka za zdravje na Stalnem predstavništvu pri Evropski uniji Gabrijela Korže, so govorili o tem, kako lahko znižamo število kroničnih bolezni in kako pri tem lahko pomagajo politike. Panelne razprave so se osredotočale na načine, na katere bi z integracijo promocije zdravja v širše sisteme, izboljšanjem medsektorskega dela in spodbujanja kompleksnega pristopa na področju oskrbe bolnikov s kroničnimi boleznimi lahko zagotovili boljšo vzdržnost, učinkovitost in prilagodljivost zdravstvenih sistemov.

Slovenska ekipa je v okviru projekta JA-CHRODIS odigrala pomembno vlogo pri razvoju glavnih rezultatov na področju sladkorne bolezni in multimorbidnosti. Delovna skupina za multimorbidnost je predstavila model za organizacijo oskrbe oseb z multimorbidnostjo, ki predvideva tudi sistematično skrb za bolnikovo samooskrbo do mere, ki jo je samostojno zmožen, podporo svojcem oziroma skrbnikom in povezovanje s socialnim okoljem.

Delovna skupina za sladkorno bolezen pa je pripravila priporočila za izboljšanje intervencij zgodnjega odkrivanja in preprečevanja sladkorne bolezni ter izboljšanje kakovosti oskrbe oseb s sladkorno boleznijo. Dr. Jelka Zaletel z NIJZ, so-vodja delovnega področja za sladkorno bolezen: »Uporaba in implementacija kriterijev kakovosti in priporočil bosta prispevala predvsem k zmanjšanju neenakosti v zdravju in izboljšanju preventivnih aktivnosti na področju tako sladkorne bolezni kot tudi drugih kroničnih bolezni ter njihove oskrbe znotraj posameznih evropskih držav in širše«. V okviru te delovne skupine je nastala tudi publikacija Izhodišča za načrtovanje politik nacionalnih načrtov za obvladovanje sladkorne bolezni, ki na podlagi analize nacionalnih ukrepov na področju sladkorne bolezni opredeljuje dejavnike, ki podpirajo in krepijo razvoj, implementacijo in vzdržnost strateških dokumentov, kot so nacionalni programi in načrti. Na podlagi teh izhodišč je bil pripravljen tudi Vodnik za pripravo nacionalnih načrtov, ki je namenjen pripravi in implementaciji nacionalnih programov in strategij za obvladovanje tako sladkorne bolezni kot tudi drugih kroničnih bolezni. Dr. Jelka Zaletel je še dodala, da »vodnik opredeljuje vsebine, ki naj bi jih zajemal posamezni nacionalni načrt, in obravnava komplementarne vidike vodenja (vodenje od zgoraj navzdol, vodenje od spodaj navzgor in vodenje za vzpostavljanje povezav), rezultat česar je uspešna implementacija in trajnostni razvoj nacionalnega načrta«.

Gabrijela Korže, svetovalka za zdravje na Stalnem predstavništvu pri Evropski uniji, je v okviru panelne razprave o tem, kako lahko politični odločevalci uporabijo rezultate JA-CHRODIS za naslavljanje izziva kroničnih bolezni in starajoče družbe, povedala, da »so rezultati slovenske ekipe v JA-CHRODIS pomembni tudi za delo v prihodnje« in dodala, da »bodo nova spoznanja, do katerih smo prišli na področju sladkorne bolezni in multimorbidnosti, vključena v slovenske aktivnosti v naslednjem projektu skupnega ukrepanja JA-CHRODIS PLUS. Med drugim bodo podprla razvoj modela za integracijo med ravnmi zdravstvene oskrbe in lokalnim okoljem vključno s socialnim sistemom«.

Vsi rezultati JA-CHRODIS so predstavljeni na naslednji povezavi.

Priloge:

* To sporočilo za medije je nastalo v okviru Projekta skupnega ukrepanja o kroničnih boleznih in zdravem staranju v celotnem življenjskem obdobju (JA-CHRODIS), ki je sofinanciran s strani Evropske skupnosti v okviru zdravstvenega programa (2008-2013).