Z znanjem do boljšega zdravja

Zaključek akcije "Otroci za varnost v prometu"

14. 11. 2014
Aktivnosti programa se vsako leto preko razpisa pričnejo ob začetku šolskega leta, ko mentorji v vrtcih in šolah v svoj učni načrt vključijo tematiko alkohola in njegovih posledic. Mentorji pri svojem delu uporabljajo glede na starost otrok različne učne metode. Tako otroci skupaj z mentorji izdelajo tematski izdelek iz razpisa. Po navadi so to likovni izdelki otrok (odtis roke, medaljončki, risbice…) z njihovimi sporočili. Istočasno se prične priprava zaključne ulične akcije. V pripravo se aktivno vključujejo tudi policisti in nevladne organizacije.

Osrednja aktivnost programa je zaključna ulična akcija v kateri so »zvezde« policisti in otroci. Ob Martinovem v izbrani prometni ulici policisti izvajajo kontrolo prometa. Pri tem merijo hitrost in ustavljajo naključne udeležence prometa. Po začetnem soočenju s policistom, ko je voznik po navadi »prestrašen« in kontroli dokumentov, sledi prijetno presenečenje. K vozniku pristopi otrok, ki mu podari svoj izdelek in zloženko o škodljivem pitju alkohola. Na samem dogodku so prisotni tudi predstavniki medijev, ki že neposredno poročajo iz samega kraja dogodka. O dogodku se poroča tudi pozneje. Odmevnost je vedno velika in presega lokalne meje.

  • slika 1  slika 2
  • slika 3  slika 4

Ob martinovem, 11. 11. 2014 smo Nacionalni inštitut za javno zdravje OE Murska Sobota v sodelovanju s pomurskimi osnovnimi šolami in vrtci, Policijsko postajo Murska Sobota in Pomurskim društvom za boj proti raku izvedli ulično akcijo »Otroci za varnost v prometu«. Namen akcije je bil opozoriti voznike na nevarnost alkohola v prometu. Naključno ustavljenim voznikom so učenci 2.a in 2. b OŠ II Murska Sobota delili otroške risbice skupaj s sporočili o nevarnosti alkohola in zgibanko o alkoholu.
 

V akciji »Otroci za varnost v prometu« je sodelovalo 1487 učencev in otrok ter 121 mentorjev iz 44 pomurskih osnovnih šol in vrtcev.

Program je primer uspešnega dolgoletnega sodelovanja več sektorjev. Vsebina programa je usklajena in povezana s primarnim področjem delovanja partnerjev, kar prispeva ustvarjanju sinergističnih učinkov. Metodologija dela vključuje tudi inovativnost. Poudarek je na izvedbi zaključne ulične akcije. Učinek »prestrašenosti«, ki mu sledi prijetno presenečenje, prispeva k trajnosti spomina pri vozniku. Atraktivna medijska poročanja dajo pomen dogodku in se dotaknejo »src« odraslih, ki so starši, babice, dedki, tete, strici…. in končno, udeleženci v prometu. 

Letak akcije si lahko pogledate na naslednji povezavi.


Z letošnjim letom poteka akcija prvič tudi v ostalih regijah po Sloveniji.