Sporočila za javnost

Zadnje povezovalno srečanje projekta Aktivno in zdravo staranje v Sloveniji o demografskih spremembah in staranju

04. 02. 2016
Na povezovalnem srečanju projekta Aktivno in zdravo staranje v Sloveniji (AHA.SI), ki ga vodi Nacionalni inštitut za javno zdravje, smo povezali predstavnike lokalnega in nacionalnega nivoja. Dogodek je potekal 27. januarja 2016 v Grand Hotelu Union v Ljubljani.

V dveh letih trajanja projekta AHA.SI, v okviru katerega so nastali predlogi ukrepov za vključitev v strategijo staranja za Slovenijo, smo predvideli različne scenarije sprememb ter iskali konkretne rešitve in predloge ukrepov zanje. Srečevali smo se stari in mladi, ljudje različnih statusov in poklicev, predstavniki široke palete inštitucij. Pripravili smo predpogoje za udejanjanje potrebnih sprememb, ključne analize in strokovna priporočila na področjih podaljšanega zaposlovanja in odloženega upokojevanja, preventive padcev med starejšimi in njihovega opolnomočenja, predupokojitvenih aktivnosti ter dolgotrajne oskrbe v obliki povezovanja storitev sociale in zdravja na lokalni ravni.

Povezovalno srečanje, ki se ga je udeležilo 170 relevantnih deležnikov, nam je pomagalo ne le razumeti, ampak tudi začutiti, kakšne spremembe v odnosu do staranja naša družba potrebuje. Verjamemo, da bomo skupaj uspešni tudi pri iskanju poti, kako te spremembe zaživeti za dobro vseh generacij, za dobro nas vseh.

Pred dogodkom so na novinarskem zajtrku o načrtih in delu vlade na področju staranja spregovorili državni sekretarki Vlade RS za področje staranja Marija Pukl in dr. Andreja Črnak Meglič, državna sekretarka Ministrstva za zdravje dr. Nina Pirnat in državna sekretarka Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS Maritna Vuk. Izpostavile so, da je projekt pomemben z vidika aktivnega medsektorskega sodelovanja, saj celotna vlada s svojim delovanjem ustvarja pogoje življenja (starejših) ljudi. Le s tovrstnim sodelovanjem smo lahko dobili strokovne podlage za pripravo ukrepov na področju aktivnega in zdravega staranja za aktivno in zdravo starost, na področju podpore samostojnemu bivanju v domačem okolju in na področju dolgotrajne oskrbe.

Predlagane ukrepe po posameznih projektnih skupinah so predstavili:

  • Dr. Boris Majcen (Inštitut za ekonomska raziskovanja)
  • Janja Drole (Skupnost socialnih zavodov Slovenije)
  • Dr. Božidar Voljč (Inštitut Emonicum)
  • Dr. Mateja Kožuh Novak (Zveza društev upokojencev Slovenije)
  • Dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš (Nacionalni inštitut za javno zdravje)

Verjamemo, da bo projekt, ki je povezal različne deležnike na področju staranja na nacionalni in regionalni ravni pomembno prispeval k pripravi celovitega odziva na demografske spremembe v Sloveniji. Več o projektu in predlaganih ukrepih si lahko preberete na spletni strani www.staranje.si.