Sporočila za javnost

Začetek projekta Moč

30. 03. 2015
Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje smo predstavili javnozdravstveni projekt MOČ za izboljševanje storitev na področju varovanja in krepitve duševnega zdravja.

Finančna sredstva za projekt so pridobili iz virov programa Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014, pri projektu, ki traja 14 mescev, pa sodelujejo tudi partnerske organizacije: Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič, Slovensko združenje za preprečevanje samomora (Center za psihološko svetovanje Posvet) in Nacionalno združenje za kakovost življenja Ozara Slovenija.

Ena ključnih pridobitev pri zagotavljanju novih storitev je vzpostavitev mreže psiholoških svetovalnic, v katerih bodo storitve za posameznike, pare in družine v času trajanja projekta širše dostopne in tudi brezplačne. Po ocenah Nacionalnega inštituta za javno zdravje bodo do zaključka projekta v mreži psiholoških svetovalnic opravili okoli 4500 svetovalnih ur za približno tisoč ljudi v stiski. V dodatna izobraževanja iz vsebin duševnega zdravja bo vključenih najmanj 100 slovenskih strokovnjakov, ki se v različnih poklicnih sredinah srečujejo z ljudmi, ki imajo težave z duševnim zdravjem.

Gradivo za medije je dostopno v priponki.

Datoteke: