Z znanjem do boljšega zdravja

Začetek projekta EuroMix

29. 06. 2015
Nacionalni inštitut za javno zdravje sodeluje v projektu EuroMix (European Test and Risk Assessment Strategies for Mixtures), ki se je pričel z uvodnim sestankom 20. in 21. maja 2015 v Bilthovnu na Nizozemskem na RIVM (National Institute for Public Health and the Environment).

 

Projekt Euromix bo zagotovil strategijo za testiranje mešanic kemikalij, ki bo temeljila na novih in že obstoječih toksikoloških testih. Projekt ima velik družbeni pomen, saj do danes izpostavljenost mešanicam kemikalij ni bila ustrezno obravnavana, kljub temu, da je evropska zakonodaja že izkazala potrebo po oceni tveganja za zdravje ljudi zaradi izpostavljenosti mešanicam.

Uvodni sestanek

Na uvodnem sestanku so predstavniki evropskih in mednarodnih organizacij - Svetovne zdravstvene organizacije, Evropske agencije za varnost hrane (EFSA), Skupnega raziskovalnega centra Evropske komisije (JRC) in strokovnjaki, ki sodelujejo v mednarodnem projektu RISK 21, predstavili pregled trenutnih evropskih in mednarodnih pobud na področju obravnave mešanic in njihovih učinkov na zdravje. Pregled je pokrival področja toksikologije, novih in naprednih testnih strategij in oceno tveganja za kombinirane izpostavljenosti mešanicam kemikalij. Na uvodnem sestanku so bile v perspektivi mednarodnega razvoja obravnavane naloge in ukrepi v skladu s projektno pogodbo.

Cilji in ukrepi

V projektu Euromix si prizadevamo razviti eksperimentalno preverjeno, večstopenjsko strategijo za testiranje učinkov mešanic različnih kemikalij, ki izhajajo iz različnih virov, v različnih življenjskih obdobjih. Rezultati izvedenih poskusov in pri tem pridobljene izkušnje bodo opisane v praktičnih napotkih za izvajanje testne strategije v prihodnosti. Število mešanic, ki smo jim izpostavljeni v vsakdanjem življenju je neskončno, zato bodo v okviru projekta prepoznane nekatere ključne.

Prepoznane ključne mešanice bodo testirane in izidi rezultatov testov bodo uporabljeni v prihodnjih celostnih in kumulativnih ocenah izpostavljenosti. Raziskane bodo osnove za ustrezna biološka testiranja mešanic in najbolj ustrezni testi bodo validirani s poskusi na živalih. Razviti bodo novi modeli za izračun tveganja za mešanice, hkrati z izvedenimi ocenami izpostavljenosti. Razvita  Euromix modelna orodja bodo na voljo zainteresiranim deležnikom prek javno dostopnega spletnega portala. Euromix bo mednarodnim organizacijam zagotovil smernice za uporabo bioloških testov in modelnih orodij za testiranje mešanic in oceno tveganja za mešanice.

Rezultati

Pričakovati je, da bo projekt spodbudil inovativnost v javnem in zasebnem sektorju. To bo zagotovilo trdno znanstveno podlago za merjenje učinka mešanic na zdravje ljudi in hkrati na zmanjšanje uporabe laboratorijskih živali v prihodnosti. Navsezadnje bo podprl razpravo o usklajenih politikah na področju ocene tveganja za mešanice v EU, pri organizaciji Codex Alimentarius in Agenciji za zaščito okolja v Združenih državah Amerike (EPA).

 

Mednarodno sodelovanje
Euromix ima skupno 22 partnerjev in 4 pridružene partnerje. Projekt je vključen v evropski program raziskav in inovacij Obzorje 2020. Med Euromix partnerji in Evropska komisijo je bil sprejet dogovor o sofinanciranju projekta v višini 8 milijonov evrov.

Projekt Euromix  vodi nizozemski Nacionalni inštitut za javno zdravje in okolje - RIVM.

Partnerji:

 • Wageningen University and Research Centre,  Nizozemska
 • Imperial College London (ICL), Velika Britanija
 • Food and Environment Research Agency (Fera), Velika Britanija
 • Health and Safety Executive (CRD) 9HSD-PSD), Velika Britanija
 • World Health Organisation (WHO)
 • French Agency for Food, Environmental and Occupational Health and Safety (ANSES), Francija
 • French National Institute for Agricultural Research (INRA), Francija
 • Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques (INERIS), Francija
 • Ghent University (Ugent), Belgija
 • Freshfel Europe (FE), Belgija
 • Federal Institute for Risk Assessment (BfR), Nemčija
 • Karolinska Institutet (KI), Švedska
 • MATIS OHF (MATIS), Islandija
 • State General Laboratory of Cyprus (SGL), Ciper
 • National Institute of Public Health (NIJZ), Slovenija
 • National Institute of Public Health (NIPH-CZ), Češka Republika
 • National Institute of Public Health (NIPH-NO), Norveška
 • Universitat Rovira i Virgili (URV), Španija
 • Benaki Phytopathological Institute (BPI), Portugalska
 • Università degli Studi di Milano (University of Milan), Italija
 • Danish Technical University (DTU), Danska

Pridruženi partnerji

 • Swiss Federal Institute of Technology Zurich (ETHZ), Švica
 • Environmental Protection Agency (EPA), Združene države Amerike
 • University of Ottawa (UoA), Kanada
 • University of Brasilia (UoB), Brazilija