Z znanjem do boljšega zdravja

Objave Svetovne zdravstvene organizacije

Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) je specializirana agencija Združenih narodov. SZO ima vodilno vlogo pri globalnih vprašanjih s področja zdravja, določa smeri zdravstvenih raziskav, postavlja norme in standarde (npr. onesnaženje okolja, generična poimenovanja zdravil), oblikuje na dokazih temelječe opcije za politike (SDH), zagotavlja tehnično podporo državam ter spremlja in ocenjuje zdravstvene trende. Ustanovna listina SZO je stopila v veljavo 7. aprila 1948, zato vsako leto 7. aprila praznujemo Svetovni dan zdravja.

Delo SZO usmerjajo in nadzirajo države članice, ki so za obdobje od 2014 do 2019 določile naslednja prioritetna področja dela:

  • Napredek pri univerzalni dostopnosti do zdravstvenih storitev
  • Razvojni cilji tisočletja na področju zdravja (nedoseženi in prihodnji)
  • Obvladovanje izzivov na področju nenalezljivih bolezni, duševnega zdravja in nasilja
  • Izvajanje Mednarodnega zdravstvenega pravilnika
  • Izboljšanje dostopnosti do kakovostnih ključnih zdravil
  • Delo na področju socialnih, ekonomskih in okoljskih determinant zdravja

V SZO je 194 držav članic, od tega 53 v evropski regiji. Slovenija je postala članica SZO 7. 5. 1992.

Sodelovanje z državami članicami pretežno temelji na dveletnih pogodbah o sodelovanju.

Priporočamo

Izpostavljeno

Aktualno

Sporočila za javnost

Vabila medijem

Gradiva

Šifranti

Datum objave: 12.09.2018

European health report 2018

Preberi več  

Priporočamo

Izpostavljeno

Aktualno

Sporočila za javnost

Vabila medijem

Gradiva

Šifranti

Datum objave: 30.03.2016

Izboljšanje vodenja in vključevanje v upravljanje zdravja za boljše zdravje in zmanjševanje neenakosti v zdravju

Preberi več  

Priporočamo

Izpostavljeno

Aktualno

Sporočila za javnost

Vabila medijem

Gradiva

Šifranti

Datum objave: 13.05.2015

Investment for health and development in Slovenia

Preberi več  

Priporočamo

Izpostavljeno

Aktualno

Sporočila za javnost

Vabila medijem

Gradiva

Šifranti

Datum objave: 13.05.2015

Zmanjševanje razlik v času ene generacije

Preberi več  

Priporočamo

Izpostavljeno

Aktualno

Sporočila za javnost

Vabila medijem

Gradiva

Šifranti

Datum objave: 13.05.2015

Zdravje 2020

Preberi več  

Priporočamo

Izpostavljeno

Aktualno

Sporočila za javnost

Vabila medijem

Gradiva

Šifranti

Datum objave: 13.05.2015

Neenakosti v zdravju v Sloveniji

Preberi več