Z znanjem do boljšega zdravja

Vrednotenje izvajanja resolucije o nacionalnem programu prehranske politike 2005-2010

22. 11. 2010
Z letošnjim letom se izteka uresničevanje Resolucije nacionalnega programa prehranske politike za obdobje 2005 - 2010, ki je nastala kot plod večletnega medresorskega dela strokovnjakov in oblikovalcev politike.

Zato smo na NIJZ po naročilu Ministrstva za zdravje izvedli vrednotenje te javne politike, ki predstavlja svojevrsten izziv za stroko javnega zdravja. Do sedaj namreč še ni bil celovito izveden proces vrednotenja nacionalne politike na področju javnega zdravja v taki razsežnosti. Prve ugotovitve kažejo, da se področja varnosti hrane, zdravega prehranjevanja in lokalne trajnostne oskrbe z zdravju koristnimi živili, kot so umeščena v resolucij, razvijajo v skladu z zamislimi, ki so jih imeli pripravljavci nacionalnega programa že ob njenem snovanju. V uresničevanje ciljev programskega dokumenta so vključene številne organizacije in sektorji, ki so pripomogli k uspešnosti delovanja na tem področju.

Resolucija vzoren primer sodelovanja več resorjev, tako šolskega, kmetijskega, zdravstvenega in drugih, in predstavlja primer dobre prakse za pristop Zdravje v vseh politikah.

Srečanje je bilo namenjeno oceni, kako uspešni smo do sedaj bili pri uresničevanju postavljenih ciljev, strategij in dejavnosti za izboljšanje situacije na področju hrane, prehrane in oskrbe s hrano v Sloveniji in na kaj bomo morali biti v prihodnosti pri snovanju nove prehranske politike še posebej pozorni. Verjamem, da bomo na današnjem posvetu spodbudili zanimivo in koristno razpravo in tako na najustreznejši način obeležili tudi Svetovni dan hrane 2010, ki ga vsako leto obeležujemo 16. oktobra 2010.

Priponke: