Z znanjem do boljšega zdravja

Vabilo na strokovno srečanje Slovenija brez tobaka - kdaj?

09. 09. 2015
Vabimo vas na strokovno srečanje ''Slovenija brez tobaka – kdaj?'', ki bo v četrtek, 1.10.2015, v sejni sobi Zdravstvenega doma Ravne na Koroškem, Ob Suhi 11.

Program srečanja

 

 

9:00–9:30

Registracija udeležencev

9:30–9:45

Pozdravni govor

 

Neda Hudopisk, predstojnica Nacionalnega inštituta za javno zdravje OE Ravne na Koroškem

9:45–10:05

Posledice in razširjenost rabe tobaka v Sloveniji, stanje na področju ukrepov

 

Helena Koprivnikar,  Nacionalni inštitut za javno zdravje

10:05-10:35

Kaj prinaša nov zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov

 

Nataša Blažko, Ministrstvo za zdravje RS  

10:35–10:50

Diskusija

10:50-11:20

ODMOR

11:20–11:50

Uvajamo dokazano učinkovite ukrepe

 

Helena Koprivnikar,  Nacionalni inštitut za javno zdravje

11:50-12:05

Opuščanje kajenja

 

Tadeja Hočevar,  Nacionalni inštitut za javno zdravje

12:05 –12:20

Brez izgovora Slovenija za zmanjšanje rabe tobaka med mladimi

 

Jan Peloza, mladinska zveza Brez izgovora Slovenija

12:20-12:35

Zdrav življenjski slog in preventiva rabe tobaka v konceptu Vsebinske mreže NVO za zdravje v RS

 

Mihaela Lovše, Slovenska zveze za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo

12:35-13:05

Diskusija in zaključek srečanja

Datoteke: