Sporočila za javnost

Sistem eNaročanja se pospešeno uvaja

12. 01. 2017
Storitev eZdravja, ki bo v letu 2017 zagotovo prinesla znatne koristi za paciente in bo pomenila korak naprej, je polna uvedba eNapotnice in eNaročanja na nacionalni ravni.

Čeprav storitev eNaročanje, ki omogoča elektronsko napotitev in naročanje pacientov na zdravstvene storitve s primarne na sekundarno in terciarno zdravstveno raven ali znotraj sekundarne oziroma terciarne zdravstvene ravni, še niso v celoti vzpostavili vsi izvajalci zdravstvenih storitev na sekundarni in terciarni ravni in je bilo v sistem eNaročanja do konca leta 2016 vključenih tri četrtine izvajalcev, pa podatki kažejo, da je glede na obseg naročanja do zdaj že ustrezno pripravljenih okoli 90 odstotkov izvajalcev. Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je načrtoval uvedbo naslednjega koraka: izenačitve elektronske in papirnate napotnice od 15. januarja 2017 dalje, vendar storitev s tem datumom še ne bo na voljo pri vseh zdravstvenih izvajalcih.

Kljub napovedani izenačitvi elektronske napotnice in papirne napotnice, ki je bila načrtovana za 15. januar 2017, smo morali na NIJZ ta teden rok za popolno izenačitev prestaviti. Vzrok za to prestavitev je to, da vsi izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki izvajajo zdravstvene storitve na drugem in tretjem nivoju, še niso sposobni sprejemati napotnic preko sistema eNaročanja za vse storitve, ki jih izvajajo. Zato je napotnico poleg elektronske verzije še naprej potrebno tudi natisniti in tako omogočiti naročanje tudi pri izvajalcih, ki eNapotnice še niso sposobni sprejeti. Pri tej odločitvi za podaljšanje roka nas je vodila predvsem skrb za varnost pacientov, saj smo situacijo, ko se pacient kljub veljavni elektronski napotnici ne bi mogel naročiti, iz stališča zagotavljanja potrebnih zdravstvenih storitev ocenili kot nesprejemljivo.

Uvedba storitve eNaročanja odvisna od izvajalcev

Uvajanje eNaročanja pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti pomeni poseg tudi v samo organizacijo delovnih procesov pri njih, kar je precej zahtevna naloga. Glavne težave so predvsem v tem, da se vsi izvajalci, kljub intenzivnim  aktivnostim za spodbujanje uporabe, še niso v celoti vključili v sistem in torej še ne omogočajo eNaročanja za storitve, ki jih izvajajo. Prav tako po primerjavi podatkov ugotavljamo, da ne poročajo o točnih čakalnih dobah. To je tudi eden od glavnih vzrokov, zakaj se je rok za popolno uveljavitev sistema zamaknil, saj ne moremo začeti s splošno uporabo sistema, kjer eNaročanje še ni omogočeno za vse storitve in kjer so podatki o čakalnih dobah neskladni z dejanskim stanjem.

Natančnega datuma vključitve vseh izvajalcev v eNaročanje za zdaj še ne moremo napovedati. Napovedujemo pa, da bomo skupaj z ostalimi deležniki v zdravstvu v sistemu aktivnosti v prihodnjem obdobju še bolj intenzivno izvajali, predvsem na področju zagotavljanja točnih podatkov o prvih razpoložljivih terminih za izvedbo zdravstvenih storitev in pri povečevanju števila izvajalcev zdravstvene dejavnosti, ki bodo omogočali naročanje – tudi preko portala za paciente zVEM, ki je v poskusni verziji za paciente že na voljo.

Prednosti eNaročanja za paciente

eNaročanje bo državljanom omogočilo boljši pregled nad tem, kdo v Sloveniji izvaja posamezne zdravstvene storitve. Na osnovi prikazanih čakalnih dob in prvih prostih terminov, ki se bodo tekoče osveževali, bodo ti na osnovi izdane eNapotnice dobili možnost, da se bodo lahko elektronsko naročili na termin pri izvajalcu z najkrajšo čakalno dobo oziroma pri tistemu izvajalcu, ki mu najbolj ustreza.  Preko portala zVEM bodo lahko svoje termine za izvedbo storitve kadarkoli odpovedali in se naročili pri drugem izvajalcu. Portal zVEM vsem uporabnikom kadarkoli omogoča pregled prvih prostih terminov ali okvirnih terminov pri vseh izvajalcih, tudi če nimajo izdane eNapotnice. Posebej poudarjamo, da se z uvedbo eNapotnice še naprej ohranjajo vsi dosedanji načini naročanja na zdravstvene storitve (telefonsko, osebno) in tako pacienti, ki so s spletnimi stranmi manj domači, nikakor niso kakorkoli prikrajšani pri naročanju na zdravstvene storitve.