Šolska prehrana

Tradicionalni slovenski zajtrk - Izvajanje nacionalnega projekta

15. 06. 2018
Nacionalni inštitut za javno zdravje po zaključku projekta TSZ opravi vrednotenje izvajanja projekta Tradicionalni slovenski zajtrk, ki v Sloveniji poteka od leta 2011, od leta 2012 dalje pa tudi v podporo dnevu slovenske hrane.Vrednotenje je opravljeno kot notranje naknadno vrednotenje procesov, izdelkov in v omejenem obsegu tudi širših vplivov.

Z evalvacijo projekta želimo ugotoviti,  kako učinkovit in uspešen je bil izveden projekt v  in ali je v določenem segmentu dosegel želene učinke.


Tradicionalni slovenski zajtrk - Izvajanje nacionalnega projekta 2017

Tradicionalni slovenski zajtrk - Izvajanje nacionalnega projekta 2015

 

Tradicionalni slovenski zajtrk: Poročilo o nacionalnem projektu 2014 

Tradicionalni slovenski zajtrk: Poročilo o nacionalnem projektu 2012

Tradicionalni slovenski zajtrk: Poročilo o nacionalnem projektu 2011