Z znanjem do boljšega zdravja

Svetovni dan zdravja 2019

05. 04. 2019
7. aprila obeležujemo svetovni dan zdravja, ki že drugo leto zapored poteka pod geslom Univerzalna dostopnost do zdravstvenih storitev za vsakogar, vsepovsod.

Zdravje je ena izmed temeljnih človekovih pravic, zato je izjemno pomembno, da vsem omogočimo dostopnost do zdravstvenih storitev, s čimer prispevamo tudi k zmanjševanju neenakosti v zdravju. V Sloveniji imamo na voljo širok nabor preventivnih zdravstvenih programov, kot so:

Vsak od naštetih programov prispeva k boljšemu zdravju prebivalcev, k zmanjševanju neenakosti in k manjšemu bremenu kroničnih nenalezljivih bolezni. Z udeležbo v preventivnih programih prebivalci Slovenije uresničujemo svojo pravico do zdravja, hkrati pa prevzemamo tudi svoj del odgovornosti zanj.

V Sloveniji povečali dostopnost do preventivnih programov

V preteklih letih (od leta 2013 naprej) smo v Sloveniji investirali sredstva iz Norveškega finančnega mehanizma in Evropskega socialnega sklada za izboljšanje dostopnosti do preventivnih pregledov in programov krepitve zdravja v 30 zdravstvenih domovih in pripadajočih lokalnih okoljih. S povečevanjem dostopnosti, še posebej za tiste najbolj ranljive, zmanjšujemo neenakosti v zdravju.

V projektih »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih« in »Model skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjšanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih«, ki bosta potekala do leta 2020, v 27 zdravstvenih domovih v Sloveniji nadgrajujemo preventivne programe za nosečnice, mlade matere, novorojenčke, otroke, mladostnike in odrasle, vzpostavljamo multidisciplinarne time v centrih za krepitev zdravja, krepimo patronažno službo ter povezujemo vladne in nevladne organizacije v skrbi za krepitev zdravja. S tem omogočamo skupnostim, da tudi same v svoje roke vzamejo načrtovanje in odločanje o tem, kaj je najpomembnejše za boljše zdravje njihovih prebivalcev.

 


Video: najava  konference Zdrava povezava


Dodatna gradiva: