Kajenje

Svetovalni telefon za opuščanje kajenja v številkah – podatki za leto 2015

03. 03. 2016
Svetovalni telefon za pomoč pri opuščanju kajenja 080 27 77 deluje vsak delovnik od 17. do 20. ure, razen ob praznikih. Na telefonu vam strokovno usposobljeni svetovalci svetujejo o najbolj primernem načinu opuščanja kajenja za vas. Lahko vas tudi napotijo v delavnico ali individualno svetovanje za opuščanje kajenja, ki kot del zdravstvene vzgoje za odrasle poteka v zdravstvenovzgojnih centrih v zdravstvenih domovih po Sloveniji.

SVETOVALNI TELEFON ZA OPUŠČANJE KAJENJA V ŠTEVILKAH ZA LETO 2015:

Reaktivno svetovanje

1456 – število oseb, pri katerih je bila ponujena pomoč za opuščanje kajenja prek svetovalnega telefona;

690 – število oseb, pri katerih je bila izvedena pomoč prek svetovalnega telefona;

60 %* moških, 40 % žensk;

50 %* - klicatelji v starosti do vključno 30 let; povprečna starost klicalca 34,4 leta;

90 %* - klicatelji s SŠ izobrazbo ali manj;

98,9 %* dnevnih kadilcev;

96 %* vir informacij: embalaža tobačnih izdelkov

Najpogostejše oblike izvedene pomoči*:

  • motivacija za opustitev kajenja,
  • podpora v času opuščanja kajenja
  • informacije o škodljivostih kajenja in pasivnega kajenja ter o prednostih nekajenja,
  • informacije o zdravilih za opuščanje kajenja

* od znanega

V primeru proaktivnega svetovanja, kjer se s klicalcem na podlagi individualiziranega načrta opuščanja kajenja izvaja poglobljeno svetovanje, pri približno tretjini (32 %) klicalcev obravnava v letu 2015 še ni bila zaključena, od zaključenih je bilo v 58 % svetovanje uspešno (29 % je kajenje uspešno opustilo, 29 % pa znatno zmanjšalo število pokajenih cigaret), pri cca tretjini (25 %) pa je bil proces svetovanja predčasno zaključen (neodzivnost obravnavanih ipd.). Uspešnost opustitve kajenja pri kadilcih, ki so se vključili v proaktivno svetovanje, je primerljiva s podatki v strokovni literaturi.

Vir: NIJZ, 2016