Z znanjem do boljšega zdravja

Strukturni ukrep EU: shema šolskega sadja v šolskem letu 2010/11

14. 09. 2010
Letošnje šolsko leto je v Shemo šolskega sadja (SŠS) vključenih 277 osnovnih šol. Omenjeni ukrep, tako kot lansko šolsko leto, izvaja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo in šport ter Ministrstvom za zdravje.

V okviru SŠS bomo na Inštitutu za varovanje zdravja na zahtevo EU vrednotili učinkovitost ukrepa SŠS (Uredba Komisije, ES št. 288/2009 z dne 7. aprila 2009, 2. odstavek 12. člena). Spremljati želimo pričakovane spremembe stališč, znanj, prepričanj in vedenja učencev glede uživanja sadja in zelenjave kot posledico učinkov SŠS. Za program vrednotenja smo pridobili tudi pozitivno mnenje Etične komisije pri Medicinski fakulteti.

Ker bo v letu 2011 potrebno EU podrobneje poročati o učinkovitosti izvajanja SŠS v šolskem letu 2010/11, smo v ta namen na IVZju pripravili enoten vprašalnik za učence, ki omogoča hitro in enostavno zbiranje podatkov in bo dostopen na spletnem naslovu. Vprašalnik bodo učenci izpolnili dvakrat. Prvič pred začetkom uvajanja SŠS (med 15. septembrom in 15. oktobrom 2010) in po njenem zaključku (med 15. majem in 15. junijem 2011).

Ker je raziskovanje na celotni populaciji strokovno in finančno neupravičeno, bo anketa opravljena na vzorcu: vsi učenci iz A paralelk 4., 6. in 8. razreda. Vprašalnik za učence 4., 6., in 8. razredov A paralelke izpolnijo učenci preko spleta (npr. v računalniški učilnici).

Dobljeni podatki se bodo prenašali direktno v zbirnik, s tem pa otrok ne bo mogoče identificirati. Zaradi mednarodne primerljivosti z raziskavo Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju smo vprašalniku dodali nekaj splošnih vprašanj, ki nam bodo omogočila specifično oceno učinkovitosti sheme.

Na podlagi zbranih informacij bomo pripravili poročilo o učinkovitosti izvajanja SŠS v šolskem letu 2010/11.