Prepovedane droge

Strokovno srečanje svetovalnih delavcev osnovnih in srednjih šol pomurske regije: »Vloga šolskega svetovalnega delavca pri preventivi na področju drog«

21. 04. 2017
Center za preprečevanje odvisnosti, NIJZ OE Maribor je v sodelovanju z NIJZ OE Murska Sobota dne 13.04.2017 in 20.04.2017 organiziral strokovna srečanja svetovalnih delavcev srednjih in osnovnih šol pomurske regije.

Namen srečanja je bil ozavestiti problematiko zgodnjega poseganja po drogah med osnovnošolci in srednješolci ter poudariti pomen zgodnjega okrivanja rizičnih skupin mladostnikov in s tem povezane ustrezne akcije pomoči, da bodo mladi imeli priložnost zdravega odraščanja.

Srečanje je vsebovalo sledeče teme: dileme svetovalnih delavcev na področju zlorabe drog pri mladostnikih, vloga primarne in sekundarne preventive na področju drog, zgodnje prepoznavanje poseganja po drogah, potek razvoja od eksperimentiranja k zasvojenosti ter načini odzivanja s strani mladostnikov in staršev ob informaciji, da njihov otrok, posega po drogah ter kako se lahko na to odzivamo kot strokovni delavci.