Z znanjem do boljšega zdravja

Strokovni posvet »Skupaj na poti do boljšega duševnega zdravja«

30. 11. 2018
Nacionalni inštituta za javno zdravje OE Nova Gorica in Mladinski center Nova Gorica sta organizirala dogodek pod skupnim geslom »Skupaj na poti do boljšega duševnega zdravja« ter skupne iniciative »V znanju in povezovanje je moč«. Z dogodkom smo obeležili Svetovni dan preprečevanja samomora (10. september) in Svetovni dan duševnega zdravja (10. oktober) ob novembru, mesecu preprečevanja zasvojenosti.

Namen dogodka je bil poudariti pomen sodelovanja in povezovanja vseh v prizadevanjih za preprečevanje težav in motenj ter krepitev dobrega duševnega zdravja in zdravega življenjskega sloga, ki je osnovni varovalni dejavnik pred različnimi oblikami tveganih vedenj in zasvojenostmi.

Dopoldanski program je bil namenjen strokovni javnosti, torej vsem, ki se pri svojem delu srečujejo s ciljno skupino otrok in mladih, popoldanski del pa predvsem staršem.

Sklepi strokovnega posveta:

  • zagotoviti boljšo informiranost o obstoječih organizacijah, partnerjih, katerih poslanstvo je skrb za dobro duševno zdravje skupnosti v smislu dostopnosti, razpoložljivosti, učinkovitosti
  • kontinuirano skupno delovanje na področju duševnega zdravja
  • vzpostavitev regijskih in lokalnih odločevalkih/upravljalskih struktur (Regijskega svet za duševno zdavje, lokalna skupina za zdravje/duševno zdravje) v podporo implementacijji ukpepov in doseganje specifičnih ciljev.

Popoldanski del programa sta oblikovala Miha Kramli in Domen Strmšnik.

O radostih in pasteh sodobne tehnologije je spregovoril Miha Kramli, psihoterapevt, strokovnjak za kemične in nekemične odvisnosti deluje v centru za zdravljenje odvisnosti v Zdravstvenem domu Nova Gorica, ki je prva in edina ambulanta v Sloveniji, ki nekemične odvisnosti obravnava kot bolezenska stanja. Sam se že petnajst let posveča zdravljenju nekemičnih odvisnosti. K njemu po pomoč prihajajo ljudje iz vse Slovenije.

»Zasvojenost z novimi tehnologijami pride v hišo čisto potiho. Ko je opazna, pa je že zelo hudo,« pravi Miha Kramli. Po večletnem delu in izkušnjah žal ugotavlja, da se število zasvojenih, predvsem z internetom, iz leta v leto povečuje. Stanje je zaskrbljujoče, saj več kot polovica otrok prosti čas preživlja v virtualnem svetu.

Domen Strmšnik, zakonski in družinski terapevt, ki deluje pod okriljem Študijskega in raziskovalnega centra za družino je spregovoril o Starševstvu – včeraj in danes. Tako kot včasih tudi danes mladi potrebujejo določeno mero svobode in kontrole. Prav tako so prestrašeni, radovedni, se ne počutijo najbolje v svoji koži in si želijo od življenja maksimum. Radi bi, da bi jih starši razumeli in potolažili, ko se jim grandiozni načrti podrejo in želijo si starševske pohvale, ko se jim uresniči zastavljeno. Starši danes morajo pogledati iz svojih naučenih vzorcev. Zastareli mehanizmi vzgoje in naučene modrosti danes več ne nagovarjajo mlade. Zato je ob zaspanih mladih najti zelo razočarane in nemočne starše, ki nimajo mehanizmov, s katerimi bi prebili ta navidezen zid.