Sporočila za javnost

Štiri leta delovanja svetovalnice za prvo psihološko pomoč v Celju

06. 03. 2014
Marca 2010 so na nekdanjem Zavodu za zdravstveno varstvo Celje ob podpori Ministrstva za zdravje odprli vrata Svetovalnice za prvo psihološko pomoč v stiski Tu smo zate. Svetovalnica uspešno deluje že štiri leta, od januarja 2014 dalje pod okriljem novega Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Prebivalci celjske regije imajo preprost, cenovno ugoden dostop do psihološke ali psihoterapevtske pomoči, kadar se znajdejo v prehodni duševni stiski. Ker znaša klientov prispevek za svetovalni pogovor s strokovnjakom pet evrov, je pridobitev pomoči lažje dostopna tudi socialno šibkejšim posameznikom, parom in družinam. V svetovalnici je v obdobju štirih let poiskalo oporo v stiski 600 posameznikov, ki so prejeli več kot 1.300 svetovalnih ur.

Svetovalnica za prvo psihološko pomoč v stiski deluje na Ipavčevi 18 v Celju, v prostorih Območne enote Celje Nacionalnega inštituta za javno zdravje (nekdanjega Zavoda za zdravstveno varstvo Celje). Odprta je devet ur na teden – vsak ponedeljek, torek in četrtek, od 15. do 18. ure. Na pogovor s strokovnjakom lahko pridejo posamezniki, pari in družine kadar koli v okviru delovnega časa svetovalnice, običajno se vnaprej naročijo (osebno v svetovalnici, po telefonu 031 778 772 ali po e-pošti svetovalnica@nijz.si). Kadar se posamezniki, pari in družine vključijo v svetovanje, imajo več možnosti, da se težave ne poglobijo, stisko lahko hitreje razrešijo. V 8-člansko svetovalno skupino so vključeni izkušeni strokovnjaki različnih specialnosti: psihologi, psihoterapevti, socialna pedagoginja in psihiatrinja. »Ob podpori nekdanjega Zavoda za zdravstveno varstvo Celje, Ministrstva za zdravje in nekaterih občin iz regije smo svetovalnico uspeli obdržati tudi v času, ki je zaradi finančne krize nenaklonjen novim programom pomoči. To je tudi čas, ki od ljudi zahteva obremenitve in prilagoditve, ki jih vsi ne zmorejo in zato še toliko bolj potrebujejo podporo svetovalcev,« je ob 4. obletnici delovanja svetovalnice Tu smo zate dejala Nuša Konec Juričič, specialistka javnega zdravja in predstojnica Območne enote Celje Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Povprečna starost obiskovalcev svetovalnice je bila lani 40 let in je nekoliko nižja kot v prejšnjih letih. V letu 2013 je bilo med klienti več brezposelnih oseb kot v prejšnjem obdobju. Največ klientov je potrebovalo pomoč zaradi težav v partnerstvu in medosebnih odnosih, pri vzgoji in skrbi za otroke, pri reševanju stisk v zvezi z delom in zaposlitvijo ter zaradi tesnobe, depresivnosti in težav z alkoholom. »Vsako leto na naša vrata trka vse več mladostnikov, pri katerih prevladujejo težave, povezane z njihovo samopodobo in samospoštovanjem, šolo, odnosi z vrstniki in starši. V svetovalnici obravnavamo težave, zaradi katerih ljudje še ne potrebujejo zdravljenja, a jih znatno ovirajo v njihovem  življenju. Brez podpore bi se lahko prevesile v resnejše  težave duševnega in telesnega zdravja. Našim klientom nudijo pomoč visoko usposobljeni svetovalci. Pomoč temelji na razumevanju, podpori in motivaciji za spremembe,« je še povedala Nuša Konec Juričič. Svetovalnica predstavlja dopolnilo obstoječim oblikam pomoči in s svojo dejavnostjo razbremenjuje tudi druge strokovnjake, na primer družinske zdravnike. Izkušnje štiriletnega dela in ankete med klienti potrjujejo pomembnost tovrstnih svetovalnic. V Območni enoti Celje Nacionalnega inštituta za javno zdravje poudarjajo, da si bodo glede na naraščajoče potrebe prebivalstva po tovrstnih  storitvah prizadevali za razširitev dostopnih virov pomoči v stiski tudi v druge kraje po Sloveniji. Koncept pomoči, na kakršnem temelji celjska svetovalnica Tu smo zate, prispeva k zmanjševanju razlik v dostopnosti do psiholoških in psihoterapevtskih virov pomoči.