Prepovedane droge

Stanje na področju prepovedanih drog v Sloveniji 2018 (angleška verzija)

26. 04. 2019
Nacionalni inštitut za javno zdravje je v sodelovanju s strokovnjaki različnih strok in resorjev pripravil Nacionalno poročilo 2018 o stanju na področju prepovedanih drog v Sloveniji. Poročilo zajema podatke, dogodke in novosti iz leta 2017 in prve polovice 2018 in je pripravljeno v angleškem jeziku. Poročilo mora potrditi še Komisija Vlade RS za droge, zato so možne naknadne spremembe.

Poročilo v angleškem jeziku je dosegljivo na naslednji povezavi.