Z znanjem do boljšega zdravja

Spremljanje okužbe z virusom Zahodnega Nila 2020 v Sloveniji

21. 09. 2020

V Evropi se začne sezona virusa Zahodnega Nila (angl. West Nile virus, WNV) z majem in traja do novembra. Pojavljanje bolezni je odvisno od številnih dejavnikov, kot so prisotnost in aktivnost prenašalcev (komarjev) ter naravnega rezervoarja virusa (ptice). V Evropi je pri ljudeh večina okužb od sredine julija do konca septembra.

V Sloveniji spremljamo pojavljanje virusa Zahodnega Nila na osnovi obvezne prijave bolnikov z okužbo centralnega živčnega sistema (CŽS). Podatke o zbolelih vsak teden posredujemo Evropskemu centru za nadzor bolezni (European Centre for Disease Control and Prevention, angl. ECDC). V preteklem letu t.j. l. 2019 ni bilo nobenega primera okužbe z virusom Zahodnega Nila v Sloveniji in tudi ne v regijah sosednjih  držav (Avstrije, Madžarske, Hrvaške in Italije), ki mejijo na Slovenijo.

V Sloveniji v letu 2020 še nismo zaznali okužbe z WNV pri ljudeh ali živalih. V Evropi je bil prvi primer okužbe pri ljudeh v letu 2020 prijavljen v Romuniji (v drugi polovici junija).

V državah Evropske unije je bilo od začetka sezone (1. maj 2020) do 17. septembra 2020 zaznanih v  državah članicah EU 209 primerov WNV pri ljudeh in 21 smrti: Grčija (109, vključno z 16 smrtnimi primeri), Španija (61, vključno s petimi smrtnimi primeri), Italija (32) in Romunija (4) in Madžarska (3). O vseh primerih so poročali z območij, ki so bila prizadeta v prejšnjih sezonah. Iz sosednjih držav EU niso poročali o nobenem primeru.

Nemčija je poročala o štirih primerih okužbe z virusom Zahodnega Nila, ki so jih identificirali pri krvodajalcih. Krvodajalci niso izkazovali bolezenskih znakov. Kri so darovali že avgusta. V Nemčiji je bila okužba s tem virusom omejena na ptice in konje. Pri živalih so prve okužbe zaznali julija na približno istih območjih kot v letu poprej. V Nemčiji so zaznali še 9 dodatnih primerov WNVv  Leipzigu (7), Meissnu (1) in Berlinu (1).

V Sloveniji v sezoni 2020 zaenkrat ne izvajamo presejalnega testiranja darovane krvi na virus Zahodnega Nila. Testiranje se bo pričelo v primeru zaznane okužbe pri človeku ali živalih v Sloveniji ali v regijah Avstrije, Madžarske, Hrvaške in Italije, ki mejijo na Slovenijo.

Podatki o spremljanju virusa Zahodnega Nila in virusa Usutu pri živalih v Sloveniji so dostopni na spletni strani Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo  rastlin (UVHVVR).

Več o virusu Zahodnega Nila si lahko preberete na spletni strani NIJZ, na naslednji povezavi

Informacija o poteku sezone virusa Zahodnega Nila v Evropi je dostopna na spletni strani Evropskega centra za nadzor bolezni na naslednji povezavi.