Z znanjem do boljšega zdravja

Spletna stran o prehrani in gibanju otrok www.solskilonec.si

13. 11. 2014
Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je v sodelovanju z Institutom Jožef Stefan razvil novo spletno stran o prehrani otrok www.solskilonec.si, katere namen je spodbujati zdravo prehrano in gibanje otrok v organiziranih sistemih in v prostem času. Zdrava prehrana v času odraščanja je izjemno pomembna za krepitev zdravja v kasnejših življenjskih obdobjih, kar odraža tudi slogan spletne strani »Mladi potrebujejo zdravo prehrano in gibanje«. Spletna stran predstavlja orodje za strokovnjake v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki skrbijo za načrtovanje in pripravo obrokov, ter splošni javnosti, ki jo ta tematika zanima. Naš ključni cilj je spodbuditi skrb za zdravje otrok in mladostnikov ter posvetiti večji pomen Smernicam zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, ki sta jih v letu 2005 potrdili ministrstvi, pristojni za zdravje in izobraževanje. Spletna stran solskilonec.si poleg številnih uporabnih informacij o zdravi prehrani na enem mestu vključuje zakonodajo ter strokovne usmeritve za načrtovanje in pripravo zdravih in dietnih uravnoteženih obrokov v organiziranem sistemu.

Zdrava in uravnotežena prehrana v času rasti in odraščanja je izjemnega pomena. Znano je, da se prehranjevalne navade, pridobljene v zgodnjem otroštvu, pogosto vzdržujejo do konca življenja. Podatki o prehranjevanju prebivalcev Slovenije niso vzpodbudni. Prehranjujemo se neredno, uživamo preveč nasičenih, živalskih maščob in premalo rib, premalo zelenjave, porcije na krožnikih pa so prevelike. V naših obrokih je preveč soli, sladkorja in visoko tehnološko predelanih živil. Podobno stanje se kaže tudi pri mladostnikih. Vzorci prehranjevanja se vzpostavljajo že v družini in navadno otroci radi uživajo hrano, ki so jo navajeni od doma. Izredno pomembno je, da z vzgojo za zdravo prehrano in vsakodnevno telesno dejavnost pričnemo že v najzgodnejšem obdobju življenja, ki jo nato ohranjamo in krepimo skozi proces izobraževanja vse do samostojnosti posameznika. V Sloveniji imamo v primerjavi z ostalimi evropskimi državami vzpostavljen odličen sistem organizirane prehrane. Podprt je z zakonodajo, strokovnimi, človeškimi in prostorskimi viri. Zdravstveni sektor se v omenjeni sistem vključuje predvsem v delu, kjer želimo spodbujati zdravstveni vidik šolske prehrane. Ministrstvo za zdravje je v okviru udejanjanja Resolucije o nacionalnem programu prehranske politike 2005–2010 omogočilo pripravo ključnih dokumentov, ki predstavljajo osnovo za načrtovanje in pripravo zdravih obrokov v organiziranem sistemu šolske prehrane. Oblikovane so bile Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, Praktikum jedilnikov zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah ter Priročnik z merili kakovosti za živila v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Dodano vrednost je prispeval tudi Zakon o šolski prehrani, ki je preprečil nameščanje prodajnih avtomatov s hrano in pijačami ter omogočil sistemsko spremljanje šolske prehrane v praksi ter svetovanje v zvezi s prehranskimi smernicami.
 

O projektu Solskilonec.si

Nacionalni inštitut za javno zdravje, območna enota Kranj, je v preteklem letu začela s projektom vzpostavitve spletnega portala Solskilonec.si. Projekt je finančno omogočilo Ministrstvo za zdravje v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja za leti 2013 in 2014. Poleg strokovnjakov NIJZ so v projektu strokovnjaki Instituta Jožef Stefan (IJS) in uporabniki iz prakse. Ključni cilj prizadevanj je bil oblikovati celovito, za uporabnike brezplačno in kakovostno e-podporo, ki bo namenjena strokovnjakom v vzgoji in izobraževanju, zdravstvu ter vsem drugim zainteresiranim uporabnikom.

Zakaj spletna stran?

Pred oblikovanjem spletne strani smo izvedli nacionalno raziskavo o dietni šolski prehrani, ki predstavlja enega izmed bolj perečih strokovnih vprašanj v smislu njenega izvajanja. V presečni epidemiološki raziskavi, ki smo jo izvedli januarja 2013 je sodelovalo 276 vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki so v šolskem letu 2012/13 vključevali 119.275 otrok. Na vprašanje kaj zavodi pričakujejo od države na tem področju, so v več kot v 80 % izpostavili, da pričakujejo e-kuharsko knjigo oziroma podporno spletno stran, ki jim bo v pomoč pri njihovem strokovnem delu. Raziskava je med drugim pokazala, da individualno prilagojena prehrana ne predstavlja ovir le za bolnega otroka in njegovo družino, temveč tudi za vzgojno-izobraževalne zavode. Ti so dolžni dnevno zagotoviti zdrav in uravnotežen obrok tudi kronično bolnemu otroku, kar je tudi cilj Zakona o šolski prehrani.
 

Kaj je dodana vrednost spletne strani Solskilonec.si

Solskilonec.si na enem mestu vključuje zakonodajo ter strokovne usmeritve za načrtovanje in pripravo zdravih in dietnih uravnoteženih obrokov v organiziranem sistemu. Ključni poudarek spletne strani je v njeni enostavnosti. V sodelovanju s strokovnjaki IJS smo zasnovali praktična e-orodja, ki so lahko v pomoč vrtčevski in šolski kuhinji pri izbiri jedi in načrtovanju uravnoteženih in kakovostnih jedilnikov. Pripravili smo nabor jedi, ki so bile prehransko ovrednotene in so sedaj dostopne na e-šolski kuharici. Slednja je zasnovana na način, ki omogoča izbiro jedi pri najpogostejših boleznih otrok (npr. pri najpogostejših alergijah in preobčutljivostnih reakcijah na hrano, celiakiji, laktozni intoleranci …).

Pri izvajanju organizirane prehrane pogosto pomembno sodelovanje med strokovnjaki ter redna izmenjava izkušenj in dobrih praks. Solskilonec.si slednje združuje v naboru aktualnih projektov/programov s področij zdrave prehrane in gibanja otrok in mladih na enem mestu. Nekatere osnovne šole so tudi že prispevale dobre prakse, kako uresničevati smernice zdrave prehrane v praksi. Tako strokovnjaki kot ostali uporabniki spletne strani lahko na enem mestu najdejo ključne informacije, novice in strokovne vsebine o pomenu zdrave prehrane otrok in mladih.

Naš ključni cilj pri izbiri vsebin je bil slediti aktualnim problemom in se poleg tega osredotočiti na izbor vsebin, ki so strokovno in znanstveno verodostojne. Zavedamo se, da je tudi na tem področju ogromno mitov, ki jih bomo strokovno razreševali tudi na spletni strani Solskilonec.si. V obdobju ekonomsko-gospodarske krize je bilo marsikje omejeno strokovno usposabljanje strokovnjakov, zato smo na portalu zbrali nekaj strokovnih e-seminarjev, ki jih nameravamo v naslednjem obdobju še okrepiti s konkretnimi vsebinami s področij smernic zdrave prehrane in gibanja.

Spletna stran solskilonec.si je zasnovana sodobno, saj vključuje sodobne komunikacijske kanale, ki na hiter način dosegajo uporabnike (npr. Facebook, LinkedIn). Upoštevali smo sodobne trende k vse množičnejši uporabi mobilnih naprav, kar omogoča enostaven dostop do portala tudi prek pametnih telefonov in tablic.

Na spletno stran lahko pridete tudi na naslednji povezavi.