Z znanjem do boljšega zdravja

Skupina za oporo pri življenju z depresijo

23. 02. 2016
V prostorih Območne enote Celje Nacionalnega inštituta za javno zdravje deluje skupina za samopomoč, namenjena odraslim z depresijo. V skupini, ki je od ustanovitve odprta za vključevanje novih članov in jo običajno sestavlja od osem do petnajst uporabnikov, so našli oporo že številni posamezniki. Spoznajo se z izkušnjami drugih v podobnih situacijah in povečujejo lastne vire moči v procesu zdravljenja, rehabilitacije in obvladovanja vsakdanjega življenja. Skupina se sestaja enkrat tedensko, vsak ponedeljek, od 17.30. do 18.30 stari člani, od 18.30. do 19.30 pa se lahko pridružijo novi člani. Članstvo v skupini je brezplačno.

Novi člani so dobrodošli, pričakujejo lahko pogovor in spodbudo

 

»Skupina deluje pri nas že od leta 2007. Ustanovili smo jo na osnovi strokovnih spoznanj o pomenu podpornih skupin za osebe s težavami v duševnem zdravju, spodbude društva DAM iz Ljubljane ter na osnovi potreb, ki so jih izrazile osebe z depresijo in njihovi svojci. Dolgoleten obstoj skupine potrjuje njen pomen za posameznika, saj predstavlja pomemben vir dodatnih spodbud in povezovanja v krogu oseb s podobnimi izkušnjami. Skupina je dobrodošla še zlasti za osebe z depresijo, ki v domačem okolju nimajo sogovornika ali ustreznih spodbud, prav tako je lahko pomembna opora osebam, ki zaključijo bolnišnično zdravljenje depresije. V skupino lahko pridejo tudi posamezniki, ki so zaključili psihoedukativne delavnice o depresiji, ki jih izvajajo zdravstveno-vzgojni centri, in si želijo nadaljnje laične podpore skupine. Toplo vabljeni torej, novi člani, da se pridružite skupini, v kateri se med udeleženci marsikdaj spletejo  prijateljske vezi, ki opogumijo in življenje članov obarvajo na še bolj oseben način ter ublažijo marsikatero stisko,« je povedala Nuša Konec Juričič, specialistka socialne medicine in javnega zdravja, pobudnica ustanovitve skupine za samopomoč in vodja neformalne Regijske skupine za preprečevanje samomora na Celjskem.

Sedanji moderatorji celjske skupine za samopomoč so Mojca Poharc, Marija Zupanič in Sašo Ulaga. Več informacij o delovanju skupine je na voljo na spletni strani Društva DAM na naslovu www.nebojse.si. »V skupini nudimo laično psihološko oporo drug drugemu. Člani skupine imajo  različne težave, od depresije, tesnobe … V ospredju naših srečanj pa je misel, da se med seboj podpiramo. Strokovnih nasvetov ne moremo nuditi, saj nihče od moderatorjev in uporabnikov ni strokovno usposobljen na področju psihologije, psihoterapije ali psihiatrije. Delimo lahko svoje občutke, izkušnje zdravljenja in načine spoprijemanja s svojo boleznijo. Dolgoletni sodelavci skupine smo slišali že mnogo zgodb, spremljali njihove zaplete, srečne in nesrečne zaključke, in na ta način izkustveno spoznali različne možnosti pomoči. Poznamo ustanove, psihiatre, psihologe in psihoterapevte, kjer uporabniki skupine lahko dobijo strokovno pomoč. Predvsem pa uporabniki na skupini srečajo sebi podobne, ki jih razumejo in poslušajo brez obsojanja. Vsakdo se lahko pridruži brez predhodne napovedi in prav tako lahko skupino tudi preneha obiskovati,« je pojasnila Mojca Poharc, ena od koordinatork celjske skupine za samopomoč. Za delovanje skupine je značilno, da večkrat na leto povabijo gostujoče strokovnjake s področja duševnega zdravja in tudi na ta način na srečanjih pridobivajo nova znanja, ki jih osebnostno bogatijo. V svojem vsakdanjem okolju si tako moderatorji kot številni člani skupine prizadevajo za destigmatizacijo duševnih težav in ozaveščanje o virih pomoči.  

Izjave uporabnikov celjske skupine za samopomoč

Obiskovanje skupine mi pomeni ogromno. Da mi tisto, česar nikjer drugje ne dobim – razumevanje, pomoč pripadnost ljudem enakih misli in bolezni. Prihajam zelo rad in skupino pogrešam, kadar ne morem priti. (Alojz)

Skupino obiskujem štiri leta. Šele ob obisku skupine sem spoznala, da nas je veliko s podobnimi težavami, kar je zame predstavljalo olajšanje. Skupino obiskujem redno, vsak ponedeljek. Lahko izmenjamo izkušnje in se pogovorimo o težavah, s katerimi se spopadamo. (Marija)

Prvi vtisi o skupini so prijetni. Ne počutim se več sama v družbi ljudi, ki se znajo tudi pobrati. (novinka v skupini)

Na Območni enoti Celje Nacionalnega inštituta za javno zdravje, kjer so v preteklosti pozorno načrtovali razvoj mreže pomoči in novih storitev na področju duševnega zdravja, podpirajo in spodbujajo delovanje skupine za samopomoč in tudi drugih programov za varovanje duševnega zdravja v skupnosti .