Z znanjem do boljšega zdravja

Seminar za zdravnike in zobozdravnike pripravnike

30. 09. 2014
Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) od 6. 10. oktobra 2014 organizira seminar iz socialne medicine, higiene, epidemiologije in zdravstvene ekonomike za zdravnike in zobozdravnike pripravnike. Predavanja bodo potekala v predavalnici Nacionalnega inštituta za javno zdravje, območni enoti Ljubljana, Zaloška 29, v Ljubljani (nekdanji Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana).

PONEDELJEK, 6. 10. 2014

9:00 – 10:30

Organizacija javnega zdravja v Sloveniji / Ada Hočevar Grom, dr. med., spec. epid., spec. MDPŠ

10:40 – 12:10

Informatizacija v zdravstvu / mag. Mitja Rogač, univ. dipl. mat.

ODMOR

13:00 – 13:45

Slovenska nacionalna raziskava o bolnišničnih okužbah/ Jana Kolman, dr. med., spec. kl. mikrobiol.

13:55 – 14:40

Predstavitev raziskav in projektov iz področja JZ v katere je vključena Slovenija / dr. Sandra Radoš Krnel, dr. med., spec. managementa

TOREK, 7. 10. 2014

8:00 – 9:30

Podatki-nastanek in njihova uporaba / Marjeta Zaletel, univ. dipl.  mat.

9:40 – 11:10

Organizacija zdravstvene dejavnosti / dr. Tit Albreht, dr. med., spec. soc. med.

11:20  – 12:05

Ocena zdravstvenega stanja na osnovi umrljivosti / Sonja Tomšič, dr. med., spec. JZ

ODMOR

12:45 – 13:30 

Predstavitev presejalnih programov / Dominika Novak Mlakar, dr. med., spec. JZ

13:40 – 14:25

Preventivno zdravstveno varstvo na primarni ravni – otroci in mladina / Polonca Truden Dobrin, dr.med., MSc spec. epid., spec. JZ

SREDA, 8. 10. 2014

8:00 – 8:45

Preventivno zdravstveno varstvo na primarni ravni – ženske / Barbara Mihevc Ponikvar, dr.med., spec. JZ

8:55 – 9:40 

Preventivno zdravstveno varstvo na primarni ravni – odrasli / Jožica Maučec Zakotnik, dr.med. spec. splošne med.

9:50 – 10:35 

Nacionalni program za duševno zdravje/  dr. Helena Jeriček Klanšček, prof. slov.j., univ. dipl. lit. komp., dr. soc. ped.

ODMOR  

11:15 – 12:45 

Strategija R Slovenije za zdravje otrok in mladostnikov v povezavi z okoljem/ Pia Vračko, dr. med.; spec. JZ

12:55 – 13:45 

Nacionalni program za obvladovanje sladkorne bolezni / Vesna Kerstin Petrič, dr. med.

ČETRTEK, 9. 10. 2014

8:00 – 8:45

Cepljenje v Sloveniji / Veronika Učakar, dr. med., spec. JZ

8:55 – 9:40

Spremljanje nalezljivih bolezni / mag. Eva Grilc, dr.med., spec. JZ

9:50 – 10:15

HIV / Tanja Kustec, univ. dipl. soc.

10:25 – 11:10 

Strategije in programi na področju poškodb / mag. Mateja Rok Simon, dr. med., spec. soc. med.

ODMOR

12:00 – 12:45

Predstavitev državnega programa obvladovanja raka v Sloveniji / dr. Marjetka Jelenc, dr. med., spec.

12:55 – 13:40

Prehrana/ mag. Matej Gregorič, univ. dipl. san. inž. 

PETEK, 10. 10. 2014

8:00 – 9:30

Financiranje zdravstvene dejavnosti / prim. dr. Ivan Eržen, dr. med.

9:40 – 11:10

Zakon o pacientovih pravicah / Mircha Poldrugovac,, dr.med., specializant JZ

11:20 – 12:05

Sistemi zagotavljanja kakovosti in akreditacija zdravstvene dejavnosti / Mircha Poldrugovac,, dr. med., specializant JZ

12:15 – 13:00Aktualne teme na področju javnega zdravja -Neenakosti /  dr.Mojca Gabrijelčič Blenkuš,  dr. med., spec. JZ