Sporočila za javnost

Še zadnji poziv za sodelovanje v raziskavi Z zdravjem povezan vedenjski slog 2016

09. 09. 2016
Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) od maja 2016 izvaja raziskavo Z zdravjem povezan vedenjski slog 2016.

Na vprašalnik, ki ga je po pošti prejelo 16.000 naključno izbranih prebivalcev Slovenije, je do 9. septembra 2016 odgovorilo dobrih 47 %. Za zagotovitev kakovostnih podatkov pa potrebujemo vsaj 50-odstotno odzivnost, zato so tisti, ki se doslej še niso odzvali, prejeli še zadnji poziv za sodelovanje.

Na podlagi zbranih podatkov bodo strokovnjaki NIJZ v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje RS nadgradili preventivne programe zdravstvenega varstva, ki so brezplačno na voljo vsem z urejenim obveznim zdravstvenim zavarovanjem. Tako lahko vsak, ki je prejel vprašalnik, prispeva k izboljšanju zdravja vseh prebivalcev Slovenije in za svoje sodelovanje prejme tudi denarno nagrado.

Anketiranci, ki bodo odgovorili na vprašalnik, bodo lahko nagrajeni

Vse, ki so vprašalnik prejeli, vendar ga še niso izpolnili, vljudno prosimo, da temu namenijo delček svojega časa in tako pomembno prispevajo k boljšemu zdravju prebivalcev Slovenije. Ker cenimo prispevek vsakega posameznika, smo v zahvalo za sodelovanje na NIJZ pripravili 8 denarnih nagrad, in sicer dve nagradi v vrednosti 500 evrov, dve nagradi v vrednosti 300 evrov in 4 nagrade v vrednosti 100 evrov.

Vsem, ki so vprašalnik že izpolnili, pa se najlepše zahvaljujemo, saj bodo prispevali k poznavanju dejanskega stanja v Sloveniji na področju vedenjskega sloga, ki je tesno povezan s kroničnimi nenalezljivimi boleznimi. Za njihovo učinkovitejše preprečevanje in obvladovanje bomo lahko oblikovali primernejše preventivne programe in zdravstvene aktivnosti, katerih namen je izboljšanje zdravja vseh prebivalcev Slovenije.

Odzivnost po regijah različna

Do 9. septembra 2016 je vprašalnik izpolnilo 47,3 % od 16.000 naključno izbranih prebivalcev Slovenije. Najvišjo odzivnost, in sicer 50,1 %, smo zabeležili v koroški zdravstveni regiji,  ki ji sledita kranjska (48,9 %) in ljubljanska (48,8 %). V ostalih regijah smo zabeležili nekoliko nižjo odzivnost, najnižja pa je v mariborski (44,4 %) in murskosoboški (44,2 %) zdravstveni regiji.

OE NIJZ

Stopnja odgovora SKUPAJ (9.9.2016)

Celje

47,4

Gorica

47,7

Koper

47,4

Kranj

48,9

Ljubljana

48,8

Maribor

44,1

Murska Sobota

44,2

Novo mesto

46,4

Ravne na Koroškem

50,1

SLOVENIJA

47,3

Več informacij o raziskavi Z zdravjem povezan vedenjski slog 2016 in rezultatih preteklih raziskav najdete na spletni strani NIJZ