Z znanjem do boljšega zdravja

Rožnati oktober

09. 10. 2017
Rožnati oktober, je mesec, v katerem z različnimi dogodki obeležujemo boj proti raku dojk, tako da predvsem z osveščanjem usmerjamo pozornost javnosti na ta najpogostejši rak pri ženskah. Da bi zmanjšali breme tega zahrbtnega raka smo na Goriškem septembra 2016 vpeljali tudi DORO – državni presejalni program za zgodnje odkrivanje raka dojk.

V Sloveniji vsako leto na novo zboli več kot 1300 žensk, več kot 400 jih, žal, tudi umre. Zato v program želimo vključiti čim večji delež žensk iz ciljne populacije (od 50 do 69 let), naj bi ta bil več kot 70% ženske populacije Slovenije, do bomo dosegli cilj – zmanjšati umrljivosti zaradi raka dojk vsaj za 30%. Sicer pa je na Goriškem obolevnost za rakom dojk od leta 2012 manjša od  slovenskega povprečja: v Sloveniji bo ena od 13 žensk do svojega 74. leta zbolela za rakom dojk, na Goriškem pa ena od 15 žensk!

Tudi odzivnost v druga dva presejalna programa – ZORA in Svit je na Goriškem najvišja v Sloveniji. 

Goriško Društvo za boj proti raku in drugim kroničnim boleznim ko-RAK.si je kot uvod v rožnati oktober 2017 pripravilo skupaj z NIJZ in z drugimi partnerji (MONG, Olimpijski komite Slo., Zveza športnih društev; Zavod za Šport, Društvo diabetikov NG, Športno društvo Mark, ZD Nova Gorica, Rdeči križ NG,…) posebne preventive akcije s ciljem zmanjšanja bremena raka, kot npr.:

  • Ob novogoriškem občinskem prazniku smo organizirali in izvedli 5. Goriški tek in hojo za upanje. Osrednji dogodek s pestrim programom se je odvijal 8. septembra 2017 na Bevkovem trgu. Pohodniki in tekači (299 udeležencev) so imeli na voljo štiri različno dolge proge – dve tekaški in dve pohodni. Krajša pohodna proga je prilagojena tudi za invalide in starše z vozički. Prihodek zbranih dobrodelnih sredstev je v celoti namenjen rakavim in kroničnim bolnikom za  medicinske pripomočke, ki jim bodo olajšali zdravljenje ter za brezplačno pomoč pri odpravi posledic zdravljenja (npr. limfedem pri operiranih z rakom dojk);
  • 26. septembra smo organizirali in izvedli posvetovanje o Venskem popuščanju;
  • Z oktobrom smo pričeli nov ciklus programa VADI RAD - Vadba in rak dojke, to je vodena telesna dejavnost za bolnice z rakom dojk. S tem programom  želimo doseči pozitivne učinke in tako povečati stopnjo možnosti kakovostnega življenja žensk obolelih za rakom dojk, zmanjševati telesne in duševne posledice bolezni, zdravljenja ter priporočati bolnicam nove vzorce vedenja;
  • 4. oktobra smo skupaj z Europa Donna z rožnatimi pleteninami »okrasili« drevesa na Bevkovem trgu in v Bolnišnici Šempeter ter na ta način opozarjali na pomen zdravega načina življenja, preventive, zgodnjega odkrivanja in učinkovitega zdravljenja raka dojk;
  • V programu rožnatega oktobra je tudi nekaj pro bono motivacijskih predavanj za laično javnost v smislu ozaveščanja o pomenu preventive in preprečevanja pojavnosti raka;
  • Za uporabnike bomo javno razgrnili program EVA, posebno vodena in organizirana telovadba, ki ga bo Društvo s partnerji izvajalo na razpis Ministrstva za zdravje, vse namenjeno  operiranim zaradi raka dojk.

Sodelovanje Društva ko-RAK.si, NIJZ in MONG se poglablja skozi rožnati oktober in številne aktivnosti tudi na drugih področjih javnega zdravja. Občina je, kot orodje lokalne skupnosti, bistvena povezovalka z NVO in z drugimi deležniki na lokalni ravni, kar vodi v uspešno izvajanje in učinkovito promoviranje zdravja, enakosti in trajnostnega razvoja, sploh v sodelovanju in koordinaciji strokovnjakov z NIJZ.