Z znanjem do boljšega zdravja

Regionalno srečanje projekta SOPA – Skupaj za odgovoren odnos do alkohola

16. 03. 2018
Vljudno vas vabimo na regionalno srečanje projekta SOPA – Skupaj za odgovoren odnos do alkohola, ki bo v četrtek, 22. marca 2018, ob 8. uri, v veliki dvorani mestne hiše, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica.

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje smo v letu 2016 pričeli s projektom SOPA, katerega kratice pomenijo Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola. Projekt bo trajal do konca leta 2020, osnovni namen pa je odpraviti oziroma zmanjšati tvegano in škodljivo pitja alkohola v Sloveniji ter s tem zmanjšati negativne posledice na različnih ravneh posameznikovega življenja ter vzpostaviti odgovoren odnos do pitja alkohola.

Projekt SOPA temelji na uvedbi interdisciplinarnega pristopa, ki vključuje deležnike iz zdravstvenega in socialnega sektorja, nevladnih organizacij, katerih področja dela oziroma programi obravnavajo ranljive skupine. Medsektorsko sodelovanje več profilov različnih poklicev znotraj 18 lokalnih okolij  po Sloveniji pri naslavljanju alkoholne problematike, postavlja dobre temelje, da nam bo tekom treh let skupaj uspelo oblikovati učinkovit pristop, s katerim bomo pomembno prispevali k celovitejšemu reševanju vprašanja tveganega in škodljivega pitja.

V četrtek, ob 8. uri, v Novi Gorici, organiziramo regionalno srečanje projekta SOPA, na katerega so vabljeni vsi izvajalci ali strokovnjaki, ki bodo v okviru konzorcija (zdravstveni dom in center za socialno delo) v izbranem lokalnem okolju izvajali pilotni pristop.

Na omenjenem srečanju bodo strokovnjaki NIJZ in sodelujoči zunanji strokovnjaki podrobneje predstavili kratko vsebino projekta, predviden način vključevanja in vlogo vključenih posameznih profilov (vidik zdravstvenega doma in centra za socialno delo), potek izvajanja pilota in vsebino usposabljanj ter časovnico izvajanj v lokalnem okolju Območne enote NIJZ Koper in Območne enote NIJZ Nova Gorica.

Predstavitev projekta SOPA bo odprta za medije in bo trajala od 8. do 9. ure. Po 9. uri bomo na voljo za izjave za medije.

Več informacij o projektu najdete na spletni strani projekta SOPA www.sopa.si


Kontakt za medije:

Ana Štruc

e-naslov: pr_sopa@nijz.si,

tel. 040 838 628